Annons

Sverige behöver ingen särskild myndighet för jämställdhet

Svar till Malin Carlsson (S) och Therese Björklund (S), BT 3/1.
Debatt • Publicerad 15 januari 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Påståendet att den av riksdagen beslutade statsbudgeten består av ”ett 28-sidigt dokument” visar på en stor okunnighet om hur budgetbeslut går till i riksdagen. Statsbudgeten består i dag av den 3 000 sidor omfattande övergångsbudgeten, med 28 sidor ändringar som föreslagits av Moderaterna och Kristdemokraterna. Tillsammans utgör detta den av riksdagen beslutade statsbudgeten för 2019. Att inte ledande socialdemokratiska kommunpolitiker i Borås har större kunskap om ämnet är närmast förbluffande.

Carlsson och Björklund påstår även att budgeten är ”ett svek mot jämställdheten”. Man syftar då på nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten. En myndighet som Moderaterna var emot redan när den bildades. Det är en helt onödig myndighet, som bara funnits sedan den 1 januari 2018, men som redan har över 60 anställda.

Annons

De viktiga frågor denna myndighet hanterar låg tidigare under andra myndigheter, och kan med fördel flyttas tillbaka dit. 2008 slog Alliansen ihop ett antal myndigheter, bland annat den tidigare Jämställdhetsombudsmannen (Jämo), till Diskrimineringsmyndigheten. Det räcker med en specialmyndighet som arbetar med jämställdhetsfrågor. I stort sett alla andra myndigheter har redan arbete för jämställdhet som ett uttryckligt mål i sina regeringsdirektiv.

Moderaterna och Kristdemokraterna gör verkliga saker för jämställdheten istället för att starta nya, symboliska myndigheter. Vi gör en storsatsning på rättsväsendet, fler poliser och skärpta straff för hedersbrott. Vi sänker – till skillnad mot S och MP – skatten även för de pensionärer som har allra lägst pension (oftast kvinnor), och vi sänker skatten för låginkomsttagare (inte sällan deltidsarbetande kvinnor inom vård, omsorg och handel). Vi satsar fem miljarder extra på kommuner och landsting – välkomna tillskott som kan göra det möjligt att anställa fler inom exempelvis sjukvård och äldreomsorg, yrken där många kvinnor vittnar om slitsam arbetsmiljö och utbrändhet.

Debattörerna skryter om den nya ”samtyckeslagen”. Men sanningen är ju att det ursprungliga förslaget till samtyckeslagstiftning skrotades, och att riksdagen istället beslutade om en kompromiss, som till stor del byggde på Moderaternas mer väl avvägda förslag till skärpt sexualbrottslagstiftning med ett nytt oaktsamhetsbrott.

Socialdemokraterna har som sitt mantra att ”lösa” alla samhällsproblem på alla områden med nya myndigheter, utredningar och samordningspersoner. Vi moderater föredrar konkreta förslag och riktiga pengar till riktiga åtgärder.

Om nu Jämställdhetsmyndigheten är av så avgörande betydelse för jämställdhetsarbetet i landet kan man för övrigt fråga sig varför S/MP-regeringen väntade med att sjösätta denna myndighet till den första januari valåret 2018? Varför tog man inte tag i det direkt när man tillträdde 2014?

Jan Ericson (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

riksdagsledamöter från Sjuhärad

Annons
Annons
Annons
Annons