Sverige behöver fler bibliotekarier

Vi vill se fler utbildade bibliotekarier och mer resurser till forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Då kan vi stärka bibliotekens tidlösa uppgift att främja läsning och ge alla en demokratisk, jämlik tillgång till information, påpekar skribenterna.
Foto: Paul Wennerholm/TT