Annons

Stöd kärnvapenförbudet – vad väntar Sverige på?

Kärnvapen • Publicerad 10 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Föga anade alla vi som under åren följt organisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och stött den i arbetet mot kärnvapen att den skulle tilldelas Nobels Fredspris 2017. Nu är det dock ett faktum och vi är många som gläds åt detta.

ICAN, som företräder 468 icke-statliga organisationer i 101 länder, nådde en stor framgång den 7 juli i år, då 122 stater i FN i New York enades om ett avtal som förbjuder kärnvapen.

Annons

Det är dock en lång process som väntar innan kärnvapenförbudet slutgiltigt träder i kraft. Först ska regeringarna skriva under avtalet och sedan ska det ratificeras av varje lands parlament. Ännu så länge har 53 regeringar skrivit på och tre stater ratificerat kärnvapenförbudet.

Sverige, som var med bland de 122 staterna i New York, har nu bestämt sig för att inte skriva under avtalet förrän man analyserat avtalstexten noga. Detta kan ta ganska lång tid och det troliga är att man beslutar sig först efter valet 2018. Anledningen till Sveriges tveksamhet är att vissa Nato-länder (framför allt USA) menar att deras nära militära samarbete med Sverige kommer att försvåras om svenskarna undertecknar konventionen.

Det är tydligt att den svenska regeringen inte är enig i denna fråga. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är mån om ett fortsatt intimt samarbete med Nato och tvekar därför att skriva under, medan utrikesminister Margot Wallström (S) menar att Sverige kan samarbeta med Nato samtidigt som man har ”en tydlig hållning när det gäller kärnvapen”.

Det vore djupt tragiskt om Sverige inte skulle godkänna förbudet mot kärnvapen. Många svenskar stöder helhjärtat ett sådant förbud. I oktober gjordes en Sifo-undersökning som visade att 86 procent av de tillfrågade ansåg att den svenska rege-ringen ska skriva under avtalet om kärnvapenförbud. Bara åtta procent var emot. Bland de många som vill att vi ska skriva under avtalet finns förre utrikesministern Hans Blix. Och apropå de påtryckningar som förekommit skriver han: ”Enligt min mening skulle det varken gagna Sverige, USA eller Nato att vi gav efter för sådana påtryckningar. Vi bör skriva under den nya konventionen, som främst är ett välbehövligt bidrag till att delegitimera kärnvapnen. Särskilt i dagens världsläge.”

Flera organisationer i Sjuhärad har beslutat att uppmana våra politiker att säga ja till FN:s kärnvapenförbud och kommer också att samla in namnunderskrifter som ska bifogas en sådan appell. Kampanjen inleds i dag, samtidigt som Beatrice Fihn från Sverige (generalsekreterare för ICAN) och japanskan Setsuko Thurlow mottar Nobels fredspris i Oslo. Setsuko är en av dem som mirakulöst överlevde bombningen av Hiroshima 1945.

Sedan 1947 uppdaterar forskare vid University of Chicago något som kallas Domedagsklockan. På denna klocka motsvarar midnatt domedagen, dagen för ett fullskaligt kärnvapenkrig. I slutet av januari 2017 (strax efter att Trump blivit USA:s president) vreds klockan fram en halv minut och visar nu på två och en halv minut i midnatt. Inte sedan 1953 har vi varit så nära domedagen. Införandet av ett totalt kärnvapenförbud är alltså i högsta grad motiverat. Låt oss göra allt vi kan för att det ska bli verklighet.

Åke Widfeldt, Tranemo

Annons
Annons
Annons
Annons