Slopa modersmålet och läsplattorna i skolan

Läsförmågan sjunker hos elever i Sverige. För att komma till rätta med det behöver användandet av läsplattor i skolan minska. Dessutom bör undervisningen i modersmål skrotas och nivågrupperingar införas, anser Anders Alftberg.
Foto: Alexander Olivera/TT