1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

DEBATT: Slå inte sönder Barnhälsan

Den föreslagna besparingen inom Barnhälsan i Borås är orimlig. Vi har redan nu mer att göra än vad vi hinner med, påpekar skribenterna.
Foto: Jessica Gow/TT

Förskoleförvaltningen i Borås stad har i veckan presenterat sina förslag på besparingar inför 2020. Det beskrevs i BT 17/10 att dessa besparingar kommer att drabba administration och stödfunktioner i första hand. Tommi Wärme, fackligt ombud för Lärarförbundet, lyfte farhågor kring vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna om det dras ner på Barnhälsan. Vi som arbetar i Barnhälsan delar dessa farhågor.

”Enligt skollagen och förskolans läroplan ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan, och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd.” (Lpfö 18).

quote
Borås stads antal barn och ungdomar ökar, de minskar inte. Barnhälsan borde inte rustas ner utan snarare förstärkas.
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Barnhälsan är inte en administrativ funktion, det är en stödfunktion. Vårt främsta uppdrag är att ge konsultation, handledning och utbildningsinsatser med syfte att öka pedagogers kompetens att förstå och bemöta barn i behov av särskilt stöd. Vi är specialpedagoger och psykologer, som stöttar och kompletterar rektorers och förskolepersonalens allmänpedagogiska arbete så att de ska kunna tillgodose det särskilda stödet i den ordinarie verksamheten.

Vi stöttar vårdnadshavare, utvecklar lärmiljöer och bevakar det lilla barnets intresse. Detta vill säga att vi representerar och beaktar barnperspektivet. Vi samverkar också med externa aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, logopeder, BVC, habiliteringen, Samspelsmottagningen och familjecentralerna i Borås stad. Vi arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att främja hälsa och utveckling och förebygga ohälsa, som skollagen anvisar.

quote
Tidiga insatser förespråkas starkt av forskningen. Samhällets satsningar på detta sparar både hälsa och pengar i förlängningen.

Forskning har visat att vart fjärde barn i förskolan har psykiska, emotionella och/eller sociala problem. Rapporter från pedagoger i förskolan visar enligt Socialmedicinsk tidskrift att de sett en förändring där allt yngre barn mår dåligt jämfört med tidigare decennier. Däribland ingår barn med en identifierad funktionsnedsättning, cirka fyra procent, men även barn som har behov av särskilt stöd och eller stimulans av andra skäl. Ställ detta i relation till att Borås stads förskolor har 6 000 barn.

Tidiga insatser förespråkas starkt av forskningen. Samhällets satsningar på detta sparar både hälsa och pengar i förlängningen. Skolinspektionens rapport från 2017, ”Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd”, nämner att: ”Flera studier konstaterar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ställer höga krav på kompetens, kunnande och förhållningssätt. Det är av vikt att förskolepersonal får möjlighet att reflektera över och analysera sitt arbetssätt och sin verksamhet. Det behövs en samverkan med expertis inom områden som specialpedagogik och psykologi.”

Forskning pekar på att ett välfungerande stöd till förskolans personal har stor betydelse för att kunna utforma effektiva stödinsatser. Barnhälsan i Borås stad har i dagsläget kommit långt i att bli en välfungerande stödfunktion. Efterfrågan av Barnhälsans kunskaper är stor ute i verksamheterna. Vi i Barnhälsan har tagit emot studiebesök från andra kommuner om vårt förebyggande teamarbete, där specialpedagogisk och psykologisk kompetens samspelar och kompletterar varandra.

De föreslagna besparingarna på Barnhälsan innebär en minskning med tre tjänster av tolv, det vill säga 25 procent av vår personalstyrka. Vi har redan nu mer att göra än vad vi hinner med. Borås stads antal barn och ungdomar ökar, de minskar inte. Barnhälsan borde inte rustas ner utan snarare förstärkas.

Sara Bohman

Sara Carlsson

Suzana Sörling Cavrak

Helena Ehrenberg

Anette Falkenström

Anette Gustavsson

Annica Lundborg

Malin Pettersson

Eva-Maria Riddar

Valentina Rosbeh

Helena Lindvert Skjelseth

Katrin Ström

Barnhälsan, Borås stad

Läs mer

Sommarkrönika

Envetenhetens triumf

”Sommaren 1959 var het, en kanonsommar helt enkelt.”

Medan du sov

Medan du sov: Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Polisen letar efter pojke i pyjamas i södra Sverige

Sport

Elfsborgarens tunga besked – behöver operation

Tvingades utgå skadad i cupsemifinalen mot IFK Göteborg – så länge blir han borta.

Borås

VÄDER: Grilltröst för semesterfirare – stabilare väder på ingång

Risken för skurar ligger dock i

Nyheter

Blodbrist på Säs – låga nivåer av särskilda blodgrupper

Ulricehamnarna får åka till Borås för att ge blod under sommaren. A+ och 0- efterfrågas.

Sommarkrönika

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är min…

”Jag älskar Astrids sätt att förmedla hur sommaren kan uppfattas av alla sinnen.”