Debatt

Skriv ut valsedlarna i vallokalerna istället

Debatt ,
Foto:Johan Nilsson / TT

Svårigheten för mindre partier att ställa upp i de allmänna valen riskerar att underminera den demokratiska processen och intresset för politiken, anser skribenterna.

Den valsedelsdistribution som sker inför val i Sverige i dag är krånglig, kostsam och odemokratisk. Inför varje val körs det tonvis med papper runt om i landet som skall lämnas av i de otaliga vallokalerna för att sedan transporteras vidare för att räknas. För de partier som har statligt stöd sätts en ofantlig apparat igång för att trycka upp, distribuera och lägga ut sedlarna. Hela 560,5 miljoner valsedlar sätts i rörelse enligt siffror från 2014 års val, men av dessa kasseras nästan 97 procent då de inte används. Om en valsedel väger ungefär ett gram transporteras hela 560,5 ton valsedlar runt på våra vägar i valtid. Detta utgör en onödigt stor börda för vår miljö.

De partier som inte har statligt stöd riskerar att inte få ut sina valsedlar, vilket ger orättvisa fördelar till redan etablerade partier. Svårigheten för mindre partier att ställa upp i de allmänna valen riskerar att underminera den demokratiska processen och intresset för politiken. Vissa partier får donationer från engagerade eldsjälar, medan andra partier får ett fantastiskt stöd av sina medlemmar som aktivt hjälper till att köra ut valsedlar. Dessa resurser skulle kunna användas på ett mer konstruktivt sätt inom partierna.

Piratpartiet föreslår därför att man istället ställer fram en valsedelsskrivare i samtliga vallokaler. Detta skulle inte bara främja miljön då dessa skrivare kan användas val efter val, utan även spara en hel del ekonomi för våra politiska partier. Man eliminerar helt risken att mindre partier inte hinner få ut sina sedlar i tid, vilket direkt främjar demokratin. Om kostnader kan minskas kan dessa pengar användas till att driva opinion istället för att gynna oljebolag, och vi slipper bidra till onödig skövling av skog.

En annan aspekt av miljöbesparingen är att de flesta som röstar tar med sig fler valsedlar in i båset än vad som är strikt nödvändigt, för att se till att andra inte kan gissa sig till deras politiska tillhörighet. Med en skrivare i lokalen, oavsett om den står i båset och används individuellt av de röstande, eller om den sköts av vallokalsvärdarna som skriver ut valsedlar efter hand som de tar slut, så kan man minska oerhört på svinnet. Istället för att det körs ut en väldig mängd valsedlar som slängs utan att användas så kan man trycka upp dem efter behov med skrivare i lokalen. En enorm besparing och miljöinsats. Även om valdeltagandet varierar från år till år behöver man alltså varken skriva ut fler än nödvändigt före valet eller riskera att behöva skriva ut fler under valets gång.

Den tekniska utvecklingen går stadigt framåt, men modern skrivarteknik har funnits väldigt länge. Det finns helt enkelt ingen anledning att låta bli att strömlinjeforma valprocessen.

Peter Isaksson

Piratpartiet

Mattias Rubenson

Piratpartiet