Annons

Skärpt amortering sänker unga

Bostadsmarknad • Publicerad 6 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu har regeringen beslutat om skärpt amorteringskrav. Det gäller hushåll med höga skulder i relation till sin inkomst. Motivet är att dämpa skuldsättningen i samhället, och det må låta logiskt. Men det kommer samtidigt att skapa inlåsningseffekter och göra det ännu svårare för unga och unga familjer att hitta ett eget hem. Och det i ett läge när dessa grupper under lång tid har fått det allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden.

De senaste åren har bostadspolitiken dominerats av kreditrestriktioner, skuldsättning och räntebanor. Det är naturligtvis bra att det är ordning och reda i svensk ekonomi och att man har rimliga regler på bostadsmarknaden. Men om bolånetak och det tidigare beslutade amorteringskravet innebar dubbla lås till bostadsmarknaden, är det utökade amorteringskravet den säkerhetskedja som slutgiltigt stänger dörren för alltför många unga och unga familjer att hitta ett eget hem.

Annons

Dessutom kommer rörligheten att minska på bostadsmarknaden när det bland annat blir svårare att köpa större lägenheter på grund av amorteringskravet.

Det nya beslutet drabbar främst storstäder, men även om vi har många olika bostadsmarknader i Sverige hänger de också ihop. Det som händer i storstäderna påverkar även Borås. Och den mångåriga bristen på en social bostadspolitik, ja, den påverkar alla i hela landet.

Det som framför allt förvånar är att regeringen inför ett utökat amorteringskrav så snart efter de redan tagna reglerna. Det hade varit önskvärt med en ordentlig analys av effekterna innan nya skärpningar beslutas. Men nu är det försent. Och vi får laga efter läge.

Därför bör riksdagens partier redan nu börja diskutera innehållet i en större bostadspolitisk överenskommelse. Att det ska hända något innan valet ser dessvärre dystert ut. Men mycket kan förberedas nu, så att beslut kan fattas direkt efter valet.

Mot bakgrund av det tuffa läget på bostadsmarknaden följer här tre förslag på hörnstenar till en ny social bostadspolitik som ger fler chansen till en egen bostad:

* Vi behöver ett stöd till bosparande och startlån till den första bostaden.

* Bostadsbidraget har urholkats kraftigt och det behöver anpassas så att fler hushåll kan ta del av det och få möjlighet till ett boende som passar behoven bättre.

* Flyttskatten behöver förändras så att vi slipper inlåsningseffekter och bättre kan utnyttja de bostäder som finns effektivt.

Sverige behöver en sammanhållen bostadspolitik med stabila spelregler. Och det arbetet bör börja nu.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Per Larsson, ordförande HSB Göta

Annons
Annons
Annons
Annons