Debatt

Ska Sverige bara erbjuda ovisshet?

Christina Engström ,
Välkommen står det på dörrmattan. Men det är inte så regeringen har valt att hantera flyktingsituationen, menar Christina Engström.
Foto:Jessica Gow/TT
Välkommen står det på dörrmattan. Men det är inte så regeringen har valt att hantera flyktingsituationen, menar Christina Engström.

Regeringens moraliska kompass är trasig. Med tillfälliga uppehållstillstånd begår man ett stort och irreparabelt misstag. Lagförslaget syftar främst till att skrämma människor, skriver Christina Engström, Rädda Barnen i Borås.

Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd är signalpolitik där barn används som brickor i ett politiskt spel. Förslaget bygger på att det skulle vara rätt och rimligt att använda barn som levande pjäser i ett spel om människoliv. Vi kan konstatera att regeringens moraliska kompass är trasig. Med förslaget begår man ett stort och irreparabelt misstag. Lagförslaget syftar främst till att skrämma människor. Kom inte hit, för här kommer ni att leva i fortsatt osäkerhet och oro. Det är en tävling till botten utan hänsyn till det faktum att människor behöver söka skydd undan krig, våld och förföljelse. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer att få konsekvenser för hela samhället och kommer att leda till osäkerhet och ovisshet för de barn som kommer till kommunerna.

Barn på flykt behöver, och har rätt till, att få landa tryggt och att bli väl emottagna i ett säkert land. Men om förslaget går igenom kommer barn och deras familjer att landa i otrygghet och i en lång väntan på att se hur framtiden kommer att bli. Denna ovisshet inför framtiden i kombination med de föreslagna begränsningarna till familjeåterförening försvårar etableringen, gör det svårare att läka trauman och riskerar att separera barn från sina föräldrar. Om färre människor får möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till Sverige genom familjeåterförening, innebär detta att fler, även barn, måste göra den farliga resan till Europa med livet som insats.

På många sätt har det varit en tuff höst för kommunerna och även vi i Rädda Barnen ser att det finns utmaningar i att ordna bra boende och skola. Men för att mottagandet och etableringen ska fungera måste nyanlända människor få bra förutsättningar att utbilda sig och att komma in i arbetslivet. Vi är övertygade om att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att innebära sämre förutsättningar för nyanlända att etablera sig på ett bra sätt. Så här säger en pojke till Rädda Barnen i Norge om tillfälliga uppehållstillstånd: ”Om du har något som plågar dig, är du inte intresserad av att spela eller att leka med vänner! Jag tänker att den som inte har en plan för framtiden, är en död man”.

Rädda Barnen uppmanar nu våra riksdagspolitiker: Ann-Christin Ahlberg (S), Phia Andersson (S), Jan Ericson (M), Petter Löberg (S) och Cecilie Tenfjord Toftby (M) att ta sitt förnuft till fånga.

Vi vill att ni använder ert inflytande för att stoppa den katastrof som detta förslag kommer att innebära om det blir verklighet. Sverige bör vara ett land som går före andra länder och ett land som tar barns rättigheter på allvar.