Annons

Självmord måste motverkas

Varje år tar cirka 1.500 människor i Sverige sitt liv.
Debatt • Publicerad 9 maj 2008

De allra flesta självmord är resultatet av en handling utförd under inflytande av psykisk störning och svår ångest på grund av en outhärdlig livssituation, där stöd från omgivningen inte funnits på det sätt som individen önskat och behövt. Av dem som tagit sitt liv har ungefär hälften någon gång haft kontakt med den psykiatriska vården.

Självmord kan, och ska förebyggas. Vi kan inte ha någon annan utgångspunkt än att vi i varje enskilt fall måste göra allt vi kan för att ge andra alternativ till individen än att ta sitt eget liv. Alliansregeringen har nyligen lämnat en folkhälsopolitisk proposition med förslag om förbättrade möjligheter att förebygga självmord.

Annons

Vi har i vårt land varit framgångsrika i att utbilda breda grupper i befolkningen i första hjälpen. Många människor har en kunskap och kan hjälpa till att rädda liv vid olyckor och fysiska trauman. Men de flesta av oss är mer försiktiga när man ser att en person i skolan, i släkten eller på arbetsplatsen mår dåligt. ?Alliansregeringen vill därför initiera ett projekt med syftet att öka kunskapen i befolkningen om självmord och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd.

Det behövs också utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom de yrkesgrupper som i sin yrkesutövning möter självmordsnära personer. Kunskaper och färdigheter behöver öka när det gäller att identifiera självmordstankar och i hur man gör en riskvärdering som i sin tur bidrar till att förebygga psykisk ohälsa och ytterst självmord.

I dagsläget görs utredningar, så kallade händelseanalyser, i de fall en person som begått självmord haft en kontakt med vården senast fyra veckor innan dödsfallet. Alliansregeringen föreslår att det ska ske i samtliga fall för ungdomar – även när inte vården varit inblandad. Därför vill vi skapa en nationell funktion för händelseanalyser och gemensamma utredningar vid självmord. Syftet ska vara att hjälpa lokala aktörer i arbetet när de gör händelseanalyser. Utifrån samlad information från dessa händelseanalyser kan olika delar av samhället få hjälp i det förebyggande arbetet med att minska antalet självmord.

Regeringen avser även att ge myndigheter i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmordsförsök och självmord bland skolelever. Att behandla den underliggande psykiska störningen är en central komponent i självmordspreventionen. En viktig del av det självmordsförebyggande arbetet på individnivå bedrivs via hälso- och sjukvården. Regeringen gör stora satsningar i hälso- och sjukvården genom psykiatrisatsningen som främst inriktats på att förbättra tillgängligheten, utbildningssatsningar och kvalitetsförbättringar.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriterades och fortsätter att vara högt prioriterat. Regeringen har bland annat gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum för utveckling av tidiga insatser till barn och unga som löper risk att utveckla svårare psykisk ohälsa.

Samhällets insatser för att motverka psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras.

Maria Larsson (kd)

äldre- och folkhälsominister

Ulf Sjösten (m)

riksdagsledamot, Sjuhärad

Annons

Cecilia Widegren (m)

riksdagsledamot Skaraborg

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons