Debatt

Sämre för näringslivet i knallestaden

Näringsliv Artikeln publicerades

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen ger ett kvitto på företagarnas upplevelse av var det i vårt land är bäst att starta och driva företag. Under de år som den rödgröna minoriteten har styrt Borås stads nämnder och styrelser har näringslivsrankningen blivit en allt mer bedrövande läsning.

I näringslivsrankningen för 2017 återfinns Borås först på plats 118. Det innebär en nedgång med tolv placeringar från föregående år. Sedan 2014 har Borås rasat genom rankingen med hela 82 placeringar, från plats 36. Det är ett anmärkningsvärt uselt resultat, som i grunden vittnar om den syn på företagande och det kommunala åtagandet som genomsyrar den rödgröna ledningen i Borås stadshus. Rankningen vittnar om en utveckling som på allvar hotar Borås framtida välfärd.

När vi tittar närmare på rankningen av Svenskt Näringsliv så kan vi konstatera att Borås utmärker sig rejält, i negativ bemärkelse, i kategorin ”konkurrens från kommunen”. I kategorin placerar sig Borås på plats 258 bland Sveriges kommuner. Men det allt försämrade näringslivsklimat handlar även om företagarnas upplevelse av tjänstemän och kommunpolitikers attityd mot företagande. I kategorin ”kommunpolitikernas attityd till företagande”, har Borås rasat från plats 137 år 2016, till plats 218.

I den budget som vi presenterade för ett år sedan föreslog vi ett antal konkreta förslag för att skapa ett bättre företagsklimat i Borås:

* Utbilda kommunala tjänstemän och politiker om betydelsen av företagsamhet, företagare, företag och entreprenörskap. Förslaget innebär att särskilda utbildnings- insatser ska genomföras med jämna mellanrum för att lyfta den allmänna kompetensen rörande företagandets villkor. Utbildningsinsatserna bör genomföras av en eller flera externa partners.

* Borås stad ska inte konkurrera på ett osunt sätt. Verksamheter som kan skötas bättre och till lägre pris av annan aktör ska läggas ut på entreprenad. Vi vill därför sjösätta en bred genomlysning av alla kommunens verksamheter för att identifiera kommunala verksamheter som bidrar till illojal konkurrens mot näringslivet. Vi vill även skapa ett så kallat utmanarsystem där lokala företag kan utmana beslut om upphandling eller drift i egen regi.

* Ett bra företagsklimat är en förutsättning för vår framtida välfärd. Vi vill därför höja ambitionsnivån för företagsklimatet i Borås. I vårt budgetförslag för 2017 föreslog vi två konkreta ambitionsnivåer: att Borås inom tio år ska placera sig bland de 20 främsta kommunerna i landet sett till företagsklimat, samt att Borås stad inom tio år ska vara placerad bland de 40 främsta kommunerna i kategorin ”konkurrens från kommunen”.

Ett blomstrande företagsklimat är själva grundförutsättningen för att vår stad ska kunna fortsätta utvecklas. Vi ser mycket allvarligt på det allt försämrade företagsklimatet som nu uppstår till följd av de rödgröna partiernas tid vid styret.

Det krävs en ny politisk ledning i Borås, en ledning som har både mål och idéer för hur företagsklimatet kan förbättras. Vi kristdemokrater tar företagarnas oro på allvar och kommer fortsätta presentera konkreta förslag på hur Borås företag kan få bättre förutsättningar att blomstra.

Niklas Arvidsson (KD), partiavdelningsordförande

Falco Güldenpfennig (KD), gruppledare