Debatt

Samarbete för en hållbar värld

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Michael Sohn

Om vi ska få en ren planet, fri från fattigdom och förtryck, måste vi arbeta tillsammans och vi måste agera nu, skriver Carin Jämtin och Ulf Olsson.

Nästan dagligen kommer nya rapporter om vårt klimat: isarna på Arktis smälter, vädret blir torrare, varmare och mer extremt. I spåren av klimatförändringarna drabbas människor – framför allt människor i fattiga delar av världen, som ofta är direkt beroende av naturresurser som skog, mark och vatten för att klara sig.

Det här är en utveckling som vi måste – och kan – vända. Dels genom att arbeta i låg- och medelinkomstländer i partnerskap med dem. Men minst lika viktigt är det lokala arbetet för att skapa en hållbar framtid för alla.

2015 enades världens ledare om de globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet och skapa hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom.

Mycket har också blivit bättre, fler barn än någonsin går i skolan och fattigdomen i världen har halverats sedan 1990. På miljöområdet satsar Sida genom biståndet på allt från forskning till crowdfunding för ren energi. Ett exempel är ett unikt samarbete med lokala solelsföretag i Zambia, där 1,6 miljoner människor på landsbygden kommer att ha fått elektricitet när projektet avslutas 2021.

Men trots de framsteg som görs är det långt kvar innan vi har en rättvis värld. Världens rika länder står för den absolut största delen av världens koldioxidutsläpp. 2017 var de i Sverige 5,1 ton per person och i USA 15,7 ton per person. Det kan jämföras med Mocambiques 0,3 eller Rwandas 0,1 ton per person.

De globala målen gäller alla – utvecklingsländerna såväl som länder i västvärlden, ner till kommuner, företag och privatpersoner. För biståndsmyndigheten Sida är därför Borås stad en viktig partner i arbetet för en hållbar framtid.

Allt fler av Borås stads fastigheter får solceller på sina tak, däribland flera förskolor, Stadsparksbadet och – inom kort – även Borås simarena. Också de kommunala bolagen satsar i allt större utsträckning på solceller.

”Vi vill också visa hur viktigt det är att agera lokalt för att göra skillnad globalt och hur nödvändigt biståndet är för att minska fattigdom och förtryck runt om i världen.”

Satsningen på bättre cykelvägar ligger i år kvar på rekordnivå – flera nya stråk är under byggande eller är nyligen färdiga. Satsning på ett mer energieffektivt och fossilsnålt transportsystem är också helt avgörande för att klara Parisavtalet.

Nu drar årets upplaga av Globala Borås igång – ett samarbete mellan Borås stad och Sida. Med Globala Borås vill vi uppmärksamma globala frågor som jämställdhet, hållbarhet, miljö och klimat. Vi vill också visa hur viktigt det är att agera lokalt för att göra skillnad globalt och hur nödvändigt biståndet är för att minska fattigdom och förtryck runt om i världen.

Globala Borås utgörs i år av en trestegsraket med början i dag med radiosändningar från stadsdelarna med fokus på social hållbarhet och integration. Andra steget är Kretsloppsveckan med besök av Reportrar utan gränser och tredje steget Nationell verkstad för hållbar utveckling med äventyraren och entreprenören Glenn Mattsing.

Borås har alla förutsättningar att vara ledande i arbetet med minskad negativ klimatpåverkan och att bli alltmer av en ekologiskt hållbar kommun. Borås stad tar sin del av ansvaret för att säkerställa kommande generationers livskvalitet genom att Parisavtalet tillsammans med de globala målen i Agenda 2030 ska genomsyra hela den kommunala organisationen.

Vi kan alla bidra till att nå de Globala målen genom att minska utsläpp och miljöbelastning – men också genom att vara föredömen och visa att förändring är möjlig.

Om vi ska få en ren planet, fri från fattigdom och förtryck, måste vi arbeta tillsammans och vi måste agera nu. Vi hoppas att många boråsare, föreningar, skolor och företag är med oss i arbetet för en bättre och rättvisare värld.

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Borås stad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.