1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Säkra rätten för utsatta resenärer

Om inte regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner snarast bistår den särskilda kollektivtrafiken kommer människor över hela landet att mista eller kraftigt begränsas i sin möjlighet att resa när coronakrisen har passerat, påpekar skribenterna.
Utan ekonomisk kompensation för den exceptionella situationen och krav på kommuner och regioner att upprätthålla kapaciteten i den särskilda kollektivtrafiken kommer vår samhällskritiska verksamhet att tvingas till drastiska nedskärningar, varsel och konkurser, konstaterar debattörerna.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Runt om i hela Sverige lever människor som är beroende av den särskilda kollektivtrafiken för att kunna förflytta sig och ta del av nödvändiga samhällsfunktioner. Våra specialbyggda fordon och våra förare med kompetens att möta resenärer med särskilda behov finns där när den ordinarie kollektivtrafiken inte är ett alternativ, när fysiska eller psykiska funktionsvariationer gör det svårt att ta tåget, när sjukdomstillstånd kräver möjligheten att resa ensam eller för den delen när avståndet till skolan är för långt.

Vi genomför resor som uteslutande kännetecknas av resenärer som är beroende av just dessa resor för att kunna ta del av samhället på likvärdiga villkor. Omvänt innebär en inställd resa att någon förvägras rätten att ta sig till arbetet eller att ett barn tvingas stanna hemma när alla andra skolkamrater ska på utflykt. Få andra transporttjänster har därmed ett så viktigt samhällsuppdrag som den vi är satta att utföra på uppdrag av kommuner och regioner.

Vi gör nu allt vi kan för att upprätthålla trafiken och undvika omfattande konkursvågor i spåren av Ccoronakrisen. Om inte regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner snarast bistår i det arbetet kommer människor över hela landet att mista eller kraftigt begränsas i sin möjlighet att resa när coronakrisen har passerat.

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Bakgrunden är vid det här laget välkänd. Sveriges kollektivtrafik blöder till följd av det minskade resandet. Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter har i en gemensam debattartikel varnat för hur intäkterna i kollektivtrafiken minskar med över en miljard kronor i månaden. Ökad arbetslöshet gör därtill att skatteunderlaget i både kommuner och regioner viker medan kostnaderna till följd av coronakrisen alltjämt ökar i hög takt.

quote
Det skulle leda till att tusentals människor blir utan sina transporter eller får vänja sig vid att vänta i timmar på att skolskjutsen kommer.

Utan ekonomisk kompensation för den exceptionella situationen och krav på kommuner och regioner att upprätthålla kapaciteten i den särskilda kollektivtrafiken kommer vår samhällskritiska verksamhet att tvingas till drastiska nedskärningar, varsel och konkurser. Ytterst drabbar det resenärer utan andra möjligheter att transportera sig.

Regeringen måste därför garantera tillräckliga och tillfälliga statliga stöd till kommuner och regioner som också kommer den särskilda kollektivtrafiken till del. Ofta bortglömt är här hur landets kommuner ansvarar för just stora delar av den särskilda kollektivtrafiken. Regeringens miljardstöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i syfte att minska trängseln på tåg och bussar är därför inte ett svar på frågan om hur landets särskoleelever ska kunna fortsätta ta sig till skolan.

Tilläggas ska att kommunerna redan har budgeterat för resandet, men i takt med att resandet har minskat har också kommunerna och regionerna i många fall minskat sina betalningar. Detta har försatt stora delar av branschen i ett svårt ekonomiskt läge. Om inte Sveriges kommuner och regioner betalar för att upprätthålla trafiken finns en överhängande risk att konkurser och fordonsbrist leder till att delar av trafiken saknas när krisen är över. Det skulle leda till att tusentals människor blir utan sina transporter eller får vänja sig vid att vänta i timmar på att skolskjutsen kommer.

På detta sätt har samhällets mest utsatta resenärsgrupper delvis blivit en finansieringskälla för den sjukvård, den omsorg och de många andra behov som nu tynger kommunerna och regionerna ekonomiskt. Det är såklart en oönskad situation för alla inblandade.

Våra specialanpassade fordon och utbildade förare behöver finnas tillgängliga över hela landet, i såväl som efter krisen. Vår önskan är att det i Sverige aldrig ska finnas tvivel om huruvida sjukdomsbakgrund, fysiska eller psykiska förutsättningar ska påverka vilka möjligheter man har att resa. I Sverige måste den rättigheten vara lika självklar som okränkbar. Låt oss tillsammans göra allt vad vi kan för att värna den rättigheten.

Peter Olsson, vd, Göteborgs Buss, initiativtagare till SPEAK, Samverkan för personligt anpassad kollektivtrafik

Tomas Hansson, vd, Samtrans omsorgsresor, initiativtagare till SPEAK

Anders Malmqvist, verksamhetschef, Sirius omsorg, initiativtagare till SPEAK

Otto Svensson, vd, Telepass, initiativtagare till SPEAK

Björn Falk, vd, DRT Solutions, initiativtagare till SPEAK