Debatt

Så kan primärvården överleva

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Bertil Ericson / TT

När primärvården inte fungerar söker allt fler vård på akutmottagningarna. Det behövs en nationell plan för att långsiktigt lösa primärvårdens problem, anser läkare i Södra Älvsborg.

DN Debatt publicerade 28/9 ett upprop om primärvårdens allvarliga resursbrister. Västra Götaland planerar att öka resurserna till primärvården nästa år, men ökningen äts upp av en ökad befolkning och löner. Nettoresurserna kommer därför att minska.

Våra sköterskor pressas hårt av trycket i telefon och många läkare har slutat eller blivit sjukskrivna. Patienterna märker brister i tillgänglighet och kontinuitet.

Specialister i allmänmedicin är de läkare som har svårast att kunna ta del av vidareutbildning, samtidigt som vi skall vara uppmärksamma på allvarliga symptom, ge lugnande besked och rätt behandling. Arbetssituationen är ofta så hårt pressad att det är svårt att kunna delta i utbildningen. Patienterna kommer först.

”En god tillgänglighet och kvalitet i primärvården är en förutsättning för att specialistsjukvården ska fungera väl.”

Såväl patienter som makthavare efterlyser kontinuitet som är speciellt viktig för alla med kroniska sjukdomar. Då krävs det tillräckligt många distriktsläkare och distriktssköterskor. Ett rimligt antal patienter per läkare är 1 200. Då kan man nå kontinuitet, som leder till ökad trygghet för patienterna, bättre kvalitet på vården och lägre kostnader för samhället. Så kallade nätdoktorer finansieras i dag från landstingen, men utan att de kan läsa i journalen eller erbjuda kontinuitet. Det hade varit bättre om den digitala vården vore integrerad med den ordinarie vården på vårdcentralen.

Det behövs en nationell, långsiktig plan för att långsiktigt lösa primärvårdens problem. Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla för alla, oavsett bostadsort. I dag sätter varje landsting upp sina egna regler och i Västra Götaland styrs vad som och ofta även hur vården ska utföras av krav- och kvalitetsboken.

Göran Stiernstedt beskriver i den statliga utredningen ”Effektiv vård” att Sverige, vars primärvård utgör 16–17 procent av all sjukvård, därmed ligger mycket lågt jämfört med andra länder i Europa. Han betonar också bristen på tillit i styrningen av vården och att allt ska dokumenteras för att man ska få ersättning. Trygghet och kontinuitet kan inte mätas på detta sätt. Resultatet blir att mer tid läggs på dokumentation och mindre tid på patienterna.

Sjukskrivningar tar också mycket tid från patientarbetet. Trots intyg från läkare som känner patienterna väl, ifrågasätts dessa ofta och måste skrivas om för att passa i vissa mallar. Förutom att det tar mer tid leder detta ofta till frustration både hos patienter och läkare.

När primärvården inte fungerar söker allt fler patienter vård på akutmottagningarna. En god tillgänglighet och kvalitet i primärvården är en förutsättning för att specialistsjukvården ska fungera väl, vilket goda exempel i andra europeiska länder har visat. Att bygga ut akutmottagningar för att åtgärda allmänläkarbristen är därför att börja i fel ände.

Vi har ännu inte ett nationellt primärvårdssystem i Sverige. Ni, politiker i Västra Götaland, har nu chansen att göra regionen till ett föredöme och en modell för Sverige.

Här är våra förslag:

1. Avgränsa uppdraget för specialisterna i allmänmedicin, distriktsläkarna, så att det blir möjligt att prioritera kontinuitet och vårdkvalitet. Det är mycket viktigt att primärvården kan erbjuda både god tillgänglighet och hög kvalitet.

2. Minst 10–20 procent av arbetstiden ska ägnas åt obligatorisk fortbildning eller forskning.

3. Skapa resurser för att anställa de sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, biomedicinska analytiker, sekreterare och psykosocial personal som behövs för en primärvård med god tillgänglighet och kontinuitet. Sjukvård kostar pengar och kan aldrig bli lönsam, men är viktig i ett fungerande välfärdssamhälle.

Vi som är specialister i allmänmedicin kan och vill kunna erbjuda våra patienter en god vård, med hög tillgänglighet och kontinuitet. Politiker, ta nu chansen och gör detta möjligt.

Märit Löfgren, ordförande

Anna-Clara Tidare

Wilma Martinez

Nikolaos Georgiannos

Andreas Thörneby

Eva de Fine Licht

Christina Vestlund

Ingmarie Skoglund

styrelsen för SFAM, Svensk förening i allmänmedicin, Södra Älvsborg

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.