Så kan arbetsgivarna locka nya medarbetare

För att rekrytera rätt kompetens så måste arbetsgivare anpassa sig till den nya arbetsmarknaden, där människor i allt högre utsträckning efterfrågar frihet, flexibilitet och kompetensutveckling, skriver Mikael Jansson.
Foto: Gorm Kallestad