Debatt

Rea inte ut Borås p-platser

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Sandra Nordin

När Borås stad säljer parkeringsplatser i samband med husbyggen bör priset minst uppgå till kostnaden för att bygga en ny parkeringsplats, anser Andreas Exner och Kristian Silbvers.

Borås är en stad i förvandling, där privata aktörer tillsammans med näringslivet och den kommunala organisationen bygger framtiden. Den utveckling staden står inför omfattar även möjligheten till och efterfrågan av centrumbostäder. Med den pågående förtätningen av Borås centrala delar så ökar givetvis behovet av parkeringsplatser. Bilen är, oaktat vad aktivister och miljöpopulister hävdar, en nödvändighet för många samhällsmedborgare.

Hur skulle landsbygdsbon, pensionären eller den ensamstående föräldern, med många fler, kunna få ihop sin vardag om bilen tvingades bort från Borås? I och med att Borås utvecklas krävs därmed en rad åtgärder för att tillgodose kommun- invånarnas behov av parkeringsplatser. En av dessa åtgärder är att göra en översyn av reglerna för parkeringsköp i Borås. Detta tydliggjordes i förslaget om bebyggelse av flerbostadshus på Hugin i Borås, vid Heimdals vårdcentral.

”Skattebetalarna förlorar kapital och allmänheten förlorar sina parkeringsplatser. Detta kallar vi inte för en god affär.”

Enligt Borås stads parkeringsregler finns det ett behov av 35 bilparkeringsplatser till följd av nya bostäder vid det tilltänkta bygget. Dock tillåter parkeringsreglerna att vissa åtgärder kan vidtas för att minska kravet från staden. En av dessa åtgärder avser goda cykelmöjligheter för de boende i fastigheten, där kravet om antalet parkeringar minskar med 15 procent till följd. En annan åtgärd är bilpoolspaket för de boende, vilket minskar kravet på parkeringar med ytterligare 10 procent. Från det ursprungliga kravet om 35 parkeringsplatser återstår nu endast ett krav från kommunen om 26 platser. I det föreslagna exploateringsavtalet finns endast 18 parkeringsplatser redovisade från byggherren, vilket innebär en mellanskillnad om 8 platser, vilka ska nu ska köpas in från Borås stad.

8 parkeringsplatser kan uppfattas som ett relativt litet antal, dock måste man beakta de 37 parkeringsplatser som helt försvinner till följd av att marken exploateras och bebyggs. Behovet hos de övriga allmänna parkeringsanläggningarna har därmed ökat med totalt 45 platser. Den som i dag tycker att det är svårt att hitta parkeringsplats kan därmed frukta framtiden.

”Kommunen har med andra ord kraftigt subventionerat köppriset för byggherrar.”

För att få en bild av vilka kostnader parkeringsplatser de facto innebär kan vi använda parkeringshuset Vulkanus som exempel. Totalt kostar p-huset cirka 87 miljoner kronor och innebär ett tillskott om 303 platser, vilket ger en snittkostnad på 287 000 kronor per plats.

Samtidigt är köppriset för parkeringsplatser av Borås stad blott 190 000 kronor för byggherrar, en mellanskillnad på cirka 100 000 kronor per plats. Kommunen har med andra ord kraftigt subventionerat köppriset för byggherrar, och detta är endast ett centralt byggprojekt av många som varit aktuella de senaste åren. Denna problematik omfattar exempelvis även Nötskrikan vid Gustaf Adolfskyrkan, där 21 allmänna parkeringsplatser dessutom kommer att försvinna.

Genom att övriga partier motsatte sig vårt förslag om att inga inköp från de allmänna parkeringsanläggningarna ska tillåtas på Hugin, så har projektet nu inneburit en direkt kapitalförlust på 800 000 kronor för Borås stad, samtidigt som efterfrågan ökat med 45 platser. Skattebetalarna förlorar kapital och allmänheten förlorar sina parkeringsplatser. Detta kallar vi inte för en god affär.

Med anledning av det lämnade Sverigedemokraterna in ett så kallat initiativärende, där vi begärde att kommunstyrelsen ska överse reglerna för parkeringsköp i Borås. Priset för en parkeringsplats ska minst uppgå till kostnaden för kommunen att exploatera en ny parkeringsplats i Borås city, vilket i praktiken innebär en kostnadshöjning om minst 50 procent.

Dock får vi samtidigt tänka på att utrymmet för att bygga nya centrala parkeringsplatser är högst begränsat, om än obefintligt på markplan. Alternativet är att Borås stad bygger ett garage under jord, något som dels ska finansieras och beaktas vid den nya prissättningen för köp av parkeringar från kommunen. Detta leder till att det enda rimliga är att priset per parkeringsplats vid förtätning av Borås, som innebär att parkeringar måste köpas in från staden, bör minst uppjusteras med 100 procent.

Alternativet är att inte ersätta köpta parkeringsplatser med nya vid förtätning, något som skulle innebära ett mindre tillgängligt Borås för alla.

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Kristian Silbvers (SD), ledamot, kommunstyrelsen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.