Annons

Rätt tid för grön skatteväxling

Nu måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt: säkra upp klimatomställningen, samtidigt som vi sätter in åtgärder för att tackla de ekonomiska konsekvenserna från corona, påpekar skribenterna.
Debatt • Publicerad 10 april 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: JESSICA GOW / TT

Principen ”förorenaren betalar” är knappast kontroversiell. Principen kan användas för att motivera en höjning av skatter på klimatskadliga aktiviteter. Det marknadsmisslyckande som dessa negativa aktiviteter utgör prissätts så att marknaden kan fungera så effektivt som möjligt. En grön skatteväxling kombinerar idén om att beskatta miljö- och klimat- skadliga aktiviteter med sänkt skatt på sådant som är samhällsnyttigt. Januaripartierna har i 73-punktsprogrammet utlovat en grön skatteväxling på 15 miljarder kronor.

Idén bakom en skatteväxling är enkel, men i praktiken har den visat sig svår att genomföra. Med detta i åtanke har tankesmedjan Fores tagit fram en antologi för en bättre grön skatteväxling. När budgeten nu förhandlas och ekonomin är pressad i och med spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi fortsätter säkra upp klimatomställning, samtidigt som vi tacklar de ekonomiska konsekvenserna från corona. En röd tråd som ses i flera av bidragen i den antologin som Fores nu lanserar är avskaffandet av fossila subventioner. Från ett liberalt perspektiv vill vi lyfta denna fråga eftersom fossila subventioner är det exakt motsatta till principen ”förorenaren betalar”.

Annons

Fossila subventioner bör tas bort omgående. Dock är det viktigt att skilja på verksamhet som sker inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem och verksamhet i den icke- handlade sektorn, där fokus bör ligga på den senare. De företag och verksamheter som är en del av EU:s system betalar ett pris för koldioxid i form av priset för en utsläppsrätt. För företag i den icke-handlande sektorn, det vill säga det som inte täcks av EU:s system, finns istället en koldioxidskatt, men undantag för detta, det vill säga fossila subventioner, existerar i Sverige. Dessa bör genast avskaffas.

Hur man definierar fossila subventioner varierar. OECD uppskattar till exempel att cirka 17 miljarder kronor går till subventioner för fossila bränslen i Sverige som ett exempel. Vad den exakta siffran är spelar mindre roll. Vi vet med säkerhet att det rör sig om miljarder som bidrar till ökade utsläpp.

Vi är medvetna om att avskaffandet av subventionerna bara skulle ge ökade intäkter till staten på kort sikt. Det är alltså inte en permanent intäkt till staten då åtminstone en del av dem som utnyttjat undantagen i skatten nu kommer tvingas att antingen minska sin produktion, avsluta den eller helt enkelt byta ut fossilt mot fossilfritt. Däremot kan den tillfälliga intäkt som det innebär användas för att hjälpa många som nu kommer behöva stödjas i både klimatomställningen och efter konsekvenserna av coronaviruset.

Vi förstår att vissa sektorer, individer, industrier med flera kan drabbas av att en fossil subvention tas bort. Detta måste hanteras, men det bör inte göras på bekostnad av klimatet. Klimatpolitik kan, och bör, inte lösa alla samhällsproblem.

Ulrica Schenström, vd, Fores

Mette Kalin McVeigh, chef, Klimatprogrammet Fores

Ruben Henriksson, assisterande chef, Klimatprogrammet, Fores

Annons
Annons
Annons
Annons