1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Rädda jobb och företag

Det viktigaste för samhällsekonomin är att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt att säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi, anser Jan Ericson

Sverige har idag två allvarliga problem i coronakrisen. Det ena är medicinskt – att motverka snabb smittspridning och göra allt för att sjukvården ska kunna hantera allt fler sjukdomsfall. Det andra är samhällsekonomiskt – Sverige är av allt att döma på väg in i en djup lågkonjunktur med kraftigt stigande arbetslöshet. Båda dessa problem måste hanteras samtidigt.

I dagens allvarliga läge är det viktigaste för samhällsekonomin att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt att säkerställa att svenska folket har en god hushålls- ekonomi. Regeringens förslag på detta område har varit bra men otillräckliga. Det krävs bredare åtgärder. Problemen ser olika ut för olika företag och det är också en stor brist i regeringens förslag att de mindre företagen – ofta familjeföretag och egenföretagare – undantas från stora delar av krisstödet.

quote
När den akuta coronakrisen är över vill Moderaterna också se kraftfulla stimulanser för att stimulera och återstarta ekonomin.
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Moderaterna har nu presenterat ett antal konkreta förslag för att rädda företag och jobb.

1. Räntan på skatteuppskoven är alldeles för hög och bör avskaffas helt eller sänkas kraftigt.

2. Familjeföretag, bemanningsföretag och välfärdsföretag måste omfattas av systemet med korttidsarbete.

3. Särskilt stöd för enmansföretag/egenföretagare bör tas fram.

4. Uppskov med betalning av bolagsskatter borde införas.

5. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för april och maj måste slopas.

6. Hyreskostnaderna måste sänkas för utsatta branscher, särskilt besöksnäringen och sällanköpshandeln, i annat fall kommer konkurser att sprida sig till fastighetsbranschen och vidare till det finansiella systemet. Vi föreslår att för varje krona hyresvärden sänker hyran under april och maj bidrar staten med två kronor, upp till 50 procent av den totala hyreskostnaden.

7. En företagsakut inrättas för att hjälpa de företag som har svårt att få lån eftersom de just nu inte är kreditvärdiga. Vi vill införa statliga lånegarantier på 100 miljarder för små och medelstora företag. Staten tar då en större del av risken för de företag som är hårdast drabbade. Bankerna ska fortfarande göra kreditprövningen, men staten går in och tar 90 procent av risken. Kreditgarantierna villkoras på flera sätt för att motverka missbruk, bland annat med att företaget inte hade ekonomiska svårigheter den 1/1 2020.

8. En statlig riskkapitalfond på 100 miljarder kronor inrättas. Fonden investerar i preferensaktier i krisdrabbade företag. Preferensaktier innebär i denna modell att aktierna saknar rösträtt men ger företräde till utdelning, och en löpande ränta läggs till skulden. Möjligheten står öppen för alla företag med omsättning under 500 miljoner kronor, och företaget väljer själv hur mycket staten ska investera upp till ett visst tak. (Dock finns även här villkor för att förhindra missbruk). Förslaget innebär i princip ett lån till företaget, men med denna konstruktion blir det bokföringsmässigt ett kapitaltillskott och stärker företagets balansräkning. Företaget kan när som helst betala tillbaka pengarna och ta tillbaka aktierna.

Sammantaget omfattar Moderaternas krispaket cirka 300 miljarder kronor utöver det regeringen redan presenterat. Åtgärderna skulle öka statens lånebehov med cirka 200 miljarder, vilket motsvarar fyra procent av BNP. Det är enligt ekonomiska bedömare en klart rimlig ökning av statens skuld i detta krisläge. Sverige har en låg statsskuld och det är nu svenska folket ska dra nytta av det.

När den akuta coronakrisen är över vill Moderaterna också se kraftfulla stimulanser för att stimulera och återstarta ekonomin. Det handlar om ökade generella och permanenta statsbidrag till kommuner och regioner, skattesänkningar på låga inkomster och pensioner, tidigarelagda infrastrukturinvesteringar, fler utbildningsplatser, väl genomtänkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder för snabb omställning och inte minst långsiktiga reformer för att stärka Sveriges långsiktiga tillväxt.

Jan Ericson (M), riksdagsledamot, finansutskottet och EU-nämnden

Foto: Erik Jullander

Läs mer

Kind

Oklart vad som orsakade storbranden

Polisen: ”Inväntar den tekniska undersökningen”

Mark

Ökad nedskräpning när många besöker naturreservaten

”Folk verkar bara släppa skräpet rätt ned och gå vidare”

Borås

Lokala aktörer om Amazon: ”Ska nog vara orolig – en prispressare”

Nellys vd: ”Kommer förändra hela branschen”

Sambolagen

Vad händer vid en separation? Experten svarar på tio frågor om sambolagen

Experten svarar på frågor om vad som gäller juridiskt när man är sambos

Sommar i P1

Ett innehållsrikt liv gör sig väl som sommarprat

Svante Lindqvist bjuder på nattsvart mörker och den ljusaste livsglädje.

Nyheter

Olycka: Flera bilar i krock med älg

Två förare ska befunnits sig i den ena bilen och ensam förare i den andra.