Rädda boråsarna undan dödshotet

Jag vågar påstå att R40 utgör en högrisk för tänkbara olyckor med många dödsoffer, skriver Björn Wahllöf (vägv).
Debatt • Publicerad 22 oktober 2008

Torsdagen den 16 okt hade Vägverket ett välbesökt informationsmöte angående ”Väg 27 Viared–Kråkered”. Detta med anledning av att en så kallad arbetsplan upprättas för denna mycket angelägna väg. Av informationen framgick att Vägverket inte har några planer på att samlokalisera R27 med R40 som motorväg i en sydlig förbifart. Även från Borås stad lyser intresset för en sådan lösning med sin frånvaro.

Detta är mycket märkligt eftersom R40 klassats som ”Sveriges farligaste väg”, på grund av alla kemitransporter från Göteborgs hamn.

Samma torsdag hade kommunfullmäktige möte. I handlingarna fanns dels:

Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser (A), dels: Risk- och sårbarhetsanalys (B).

Av handling A framgår att ”Varje dygn transporteras avsevärda volymer farligt gods av olika slag, särskilt petroleumprodukter, från Göteborgs hamn. Konsekvenserna av olyckor med farligt gods kan bli stora, framförallt på den lokala miljön och där de större vägarna passerar tätorter eller vattentäkter.”

Av handling B framgår att ”olyckor vid transport av farliga ämnen innebär en stor risk för konsekvens på liv” och att ”farliga gaser från kemikalier kan drabba skola/förskola, äldreboende och boende. Dessutom skador på miljön.”

Av handling A framgår också följande:

Övergripande mål: För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen

– förebygga att olyckor inträffar

– begränsa sårbarheten i samhället,

– öka tryggheten i samhället.

Med hänvisning till handling A och B vågar jag påstå att R40 utgör en högrisk för tänkbara olyckor med många dödsoffer. Bästa sättet att förebygga en sådan sårbarhet är att flytta motorvägen R40 genom centrala Borås till en sydlig förbifart från Viaredsmotet till Kyllared.

I handling B står det: ”Miljöskyddskontoret har register över miljöfarliga verksamheter i kommunen”.

Vid kontakt med miljöskyddskontoret visar det sig dock att man inte något register över miljöfarliga ämnen som transporteras på R40 rakt genom centrala Borås.

I handling B står det: ”SÄRF (Södra Älvsborgs räddningstjänstsförbund) har register över brandfarliga varor i kommunen”.

Vid kontakt med räddningschef Kjell Wahlbeck visar det sig dock att det inte finns något lokalt register över farliga transporter på R40, och han hänvisar i stället till att Räddningsverkets nationella register.

Hur förebyggande är det att inte ha ett lokalt register över allmänfarliga ämnen som i stora volymer transporteras genom centrala Borås? Kan någon förklara för mig varför alla centrala bensinstationer, vars tankar är nergrävda, med rätta har flyttats av säkerhetsskäl, medan vi tillåter enorma volymer att transporteras med tankbilar med släp rakt genom centrum?

Boråsare, just nu har vi ett historiskt tillfälle att kräva att högriskobjektet R40 flyttas till sydlig förbifart och att Götalandsbanan tar motorvägens plats genom centrala Borås. För våra barns och barnbarns skull!

Skriv ett mejl till vagverket.got@vv.se och kräv att R40 flyttas och samlokaliseras med R27.

(Handling A och B enligt ovan drogs av tidsskäl ur fullmäktiges ärendelista.)

Björn Wahllöf

Vägvalet

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.