Debatt

R40 på bristningsgränsen

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Lennart Magnusson

Riksväg 40 håller inte längre måttet. Kilometerlånga köer vid Viared stjäl tid från tusentals invånare, menar sverigedemokrater.

Det är med stor glädje och tillförsikt vi konstaterar att Viareds industriområde successivt expanderar med fler arbetstillfällen och ökat välstånd för staden och dess invånare som resultat.

Vi har även noterat att trafikkapaciteten närmar sig bristningsgränsen under de tider anställda ska ta sig till och från sina arbeten, riksväg 40 håller inte längre måttet.

Kilometerlånga köer stjäl tid från tusentals invånare, som redan kanske har ett pressat schema att hinna med dagishämtning och andra vardagliga bestyr. Tusentals bilar som står och kör på tomgång är dessutom en onödig belastning för miljön.

”Det är med andra ord ytterst viktigt att denna fråga hanteras omgående då den riskerar att hota Viareds och därmed stadens framtida utveckling.”

Den extra pendlingstiden sänker även attraktionskraften för områdets företag vad gäller att rekrytera kompetens från exempelvis Göteborg, vilket i förlängningen kan hämma tillväxten för stadens företag alternativt få företag att välja att etablera sig någon annan stans.

I västra delen av Borås, mellan Nabbamotet och Viaredsmotet, uppgår trafiken på väg R40 till 34 000 fordon per vardagsmedeldygn. Trafikflödet är prognostiserat till 48 000 fordon per vardagsmedeldygn till år 2029, vilket motsvarar en ökning med 41 procent. Trafikflöden beräknas öka ytterligare till 55 000 fordon per vardagsmedeldygn till år 2040, vilket motsvarar en ökning med 63 procent.

Nabbamotet fungerar jämförelsevis bättre, men exploateringen av de västra delarna av Viared medför successivt ökad trafikbelastning. Då nyetableringarna till stor del utgörs av logistikföretag är det därför troligt att även den tunga trafiken kommer att öka markant.

Det är med andra ord ytterst viktigt att denna fråga hanteras omgående då den riskerar att hota Viareds och därmed stadens framtida utveckling.

Vi i Sverigedemokraterna agerar nu på kommunal, regional samt statlig nivå för att åtgärda situationen. En riksdagsmotion är inlämnad, där vid föreslår att ett mot upprättas på R40 vid Boråstorpet, med syfte att avlasta samt öka trafikkapaciteten till och från Viared.

Ett mot vid Boråstorpet innebär även positiva miljöeffekter, då transportsträckan för trafikanter minskar med cirka tre kilometer vid varje transport, vilket enligt Borås stads studie uppskattas till 20 000 färre körda kilometer per dygn.

”Vi hoppas att övriga partier sluter upp bakom våra förslag. Våra företagare och medborgare förtjänar detta.”

På regional nivå har vi också agerat med ett initiativärende i frågan. Västra Götalandsregionen är så kallad planupprättare för den regionala infrastrukturplanen. I sin roll som planupprättare är Västra Götalandsregionen också beställare till Trafikverket i genomförandet av planen.

I vårt initiativärende vill vi att en åtgärdsvalsstudie för byggnation av ett mot vid Boråstorpet ska tillföras till den regionala infrastrukturplanen under ”Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2020 eller senare”. Detta initiativärende är nu under beredning och ska avgöras under november månad.

På kommunal nivå har vi agerat genom att i tekniska nämnden lämna in initiativärendet ”Ett tillgängligt Viared”, där vi uppdrar tekniska förvaltningen att utreda en byggnation av en rondell vid Segloravägen/Viaredsvägen samt vid Ödegärdsvägen/Viaredsvägen, med syfte att höja både trafikkapaciteten och trafiksäkerheten.

Sverigedemokraterna har med kraft och beslutsamhet agerat för att ord skall bli till handling och trafiksituationen skall förbättras. Vi hoppas att övriga partier sluter upp bakom våra förslag. Våra företagare och medborgare förtjänar detta.

Andreas Exner (SD), kommunalråd, ledamot i regionutvecklingsnämnden

Olle Engström (SD), ledamot, tekniska nämnden

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd, Västra Götalandsregionen

Patrik Jönsson (SD), riksdagsledamot

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.