Prioritera mindre barngrupper

När det nu blivit hett om öronen kring förskolan har det politiska styret ursäktat sig med att det ”bara” rör sig om en utredning och att inget införande beslutats. Varför utreda om det sedan inte ska genomföras, undrar M i Borås.
Debatt • Publicerad 10 februari 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Moderaterna röstade på december månads kommunfullmäktigesammanträde nej till att utreda utökad rätt till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga. Det gjorde vi med hänsyn till den ansträngda situation Borås stads förskolor redan befinner sig i.

När beslutet nu ändå fattats anser vi att förskolenämnden bör lägga utredningen längst ner i högen av arbetsuppgifter.

Istället vill vi se en politik som sätter barnen i fokus och prioriterar det moderata initiativet att utreda hur barngruppernas storlek ska minskas för att uppfylla Skolverkets rekommendationer.

”För Moderaterna är det tydligt att förskolan behöver arbetsro för att kunna erbjuda en trygg verksamhet, med färre barn i barngrupperna och som erbjuder en bra miljö för både barn och personal.”

Förskolenämnden i Borås står inför stora utmaningar. Verksamheten har svårigheter att rekrytera utbildad personal. Personalens sjukfrånvaro är hög och barngrupperna är i många fal på tok för stora. En och annan, både föräldrar och personal, undrar säkert om barnen får den goda omsorg och pedagogiska utmaning som kan förväntas. Hinner personalen se barnet som behöver tröstas, blev det tid till att tala om miljön eller ägna sig åt språkutveckling i dag? Den typen av frågor är det säkert en del som oroligt ställer sig. Att i ett sådant läge lova att utöka rätten till förskola, anser vi vara snudd på oansvarigt.

I december argumenterade det mitt-socialdemokratiska styret (S, MP, C och L) för sitt förslag, men bara en månad senare verkar de själva ha dragit slutsatsen att det i praktiken vore ogenomförbart. I förskolenämndens budget för 2019 skriver ordförande Andreas Ekström (S): ”Om beslut fattas att tillstyrka förslaget kommer det att få omfattande ekonomiska konsekvenser, om inte kompensation ges, för att inte kvaliteten i verksamheten ska sjunka markant.”

Med denna mening ser vi moderater i stort sett utredningen som redan genomförd och konstaterar att införandet av 30 timmar förpassats långt fram i tiden, eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte finns.

Den senaste tiden har betydligt fler än Moderaterna visat sig vara emot mot förslaget om 30 timmars förskola. Såväl fackförbund som personal har i artiklar i Borås Tidning varnat för konsekvenserna för barnen. När det nu blivit hett om öronen har det politiska styret ursäktat sig med att det ”bara” rör sig om en utredning och att inget införande beslutats. Vi undrar, varför utreda om det sedan inte ska genomföras?

Politik handlar om att vilja, men också om förmågan att prioritera och styra. För Moderaterna är det tydligt att förskolan behöver arbetsro för att kunna erbjuda en trygg verksamhet, med färre barn i barngrupperna och som erbjuder en bra miljö för både barn och personal. Med vårt budgetförslag hade förutsättningarna för det varit avsevärt mycket bättre.

Annette Carlson (M), kommunalråd

Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande i förskolenämnden