Porta inte friska partners från BB

Varför kan inte samma regler gälla i Västra Götalandsregionen, undrar Orolig gravid.
Foto: Johan Valkonen