Annons
Svar till Ulf Stigsson, Sven Sawatzki och debattartikeln ”Privat poliskår på Borås gator?” BT 26/4.
Replik • Publicerad 3 maj 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Trygghet är grunden för att Borås invånare ska kunna leva ett gott liv. Tillåts otrygghet och kriminalitet att få fäste blir det svårare att leva det liv man själv önskar. Att upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är därför en fråga om att försvara varje människas frihet och naturligt för politiken att prioritera. Därför lämnade al- lianspartierna ett initiativärende där vi föreslår att staden ska verka för att de delar av centrala Borås som är särskilt utsatta för kriminalitet eller präglade av otrygghet, görs till så kallat Lov 3-område.

Vårt förslag skulle ge bättre villkor för det lokala näringslivet. Av de företag som deltog i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala näringslivsklimatet uppgav 56,56 procent att de upplevde problem med brottslighet.

Annons

Var tredje företagare uppgav att problemen blivit värre sedan tidigare år. Enskilda fastighetsägare i centrum har ansökt om att göra såväl fastigheten, som området omkring, till ett Lov 3-område.

För att underlätta för företagare att driva och utveckla sin verksamhet krävs en aktiv politik för ökad trygghet. Genom detta förslag får stadens när- ingsidkare möjligheten att anställa ordningsvakter vid behov.

Ett Lov 3-område är ett område inom vilket ordningsvakter tillåts verka. Eftersom ordningsvakter har större befogenheter än väktare möjliggör upprättandet av Lov 3-områden till att skapa större trygghet och att stävja kriminalitet. Till exempel har ordningsvakter legal rätt att avvisa personer – en rättighet som deras väktarkollegor saknar.

Med respekt för polisens arbete kan ordningsvakter hjälpa till med anmälningar, enklare utredningar, närvara vid evenemang och även störa ut kriminella. Naturligtvis vill vi också se fler poliser, då det i grunden är deras uppgift att upprätthålla ordningen i samhället. Allianspartier på riksdagsnivå har också avsatt pengar för fler utbildningsplatser, ökad lön och bättre arbetsvillkor till poliskåren.

För att bedriva ett långsiktigt framgångsrikt arbete för att öka tryggheten för näringslivet, behövs en tydlig kartläggning av hur behoven faktiskt ser ut. Borås stad har sedan 1999 gjort trygghetsundersökningar med fokus på den enskilde invånaren. Däremot har inga motsvarande undersökningar gjorts riktat till lokala näringsidkare. För oss allianspartier är det självklart att kommunen tar ansvaret för att skaffa sig insikter om behovet av trygghetsskapande åtgärder riktat mot vårt lokala näringsliv. Därför föreslog vi också i ovan nämnda initiativärende att en trygghetsmätning riktad mot företag ska göras regelbundet och att resultatet redovisas till kommunstyrelsen tillsammans med tillhörande analys.

Genom att verka för att tillåta ordningsvakter i centrum, kommer Borås stad ha lämnat ett viktigt bidrag till det gemensamma arbetet för ett tryggare Borås. Med årliga trygghetsundersökningar riktade mot näringslivet skapas också bättre förutsättningar för kommunens fortsatta trygghetsarbete och för såväl näringslivets som stadens växtkraft.

Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (L)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)

Tobias HjelmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons