Debatt

Öka entusiasmen för höghastighetståg

Debatt ,
Det finns en oro för att satsningen på Götalandsbanan tränger ut andra infrastruktursatsningar. Vi föredrar att se frågan i ett annat ljus. Satsningen på höghastighetståg genom Västsverige ska ske utöver ordinarie infrastrukturplanering med helt nya statliga medel, påpekar skribenterna.
Foto:JANERIK HENRIKSSON / TT
Det finns en oro för att satsningen på Götalandsbanan tränger ut andra infrastruktursatsningar. Vi föredrar att se frågan i ett annat ljus. Satsningen på höghastighetståg genom Västsverige ska ske utöver ordinarie infrastrukturplanering med helt nya statliga medel, påpekar skribenterna.

Det behövs ökad entusiasm för höghastighetståg och framför allt en ökad förståelse för så få stopp som möjligt, anser skribenterna. 

Visionen om en utbyggnad av Götalandsbanan har varit levande i Västsverige i årtionden. Nu är vi närmare förverkligande än någonsin. Dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) genomförde en utredning om höghastighetståg och alliansregeringen fattade beslut under förra mandatperioden för höghastighetsutbyggnad på sträckan Mölnlycke–Bollebygd. Det utgör startskottet för en strategiskt viktig satsning på Götalandsbanan hela vägen från Stockholm till Göteborg. 

Just nu pågår ett arbete i kommunerna och i Västra Götalandsregionen för nyttoanalyser, värdeåterföring, finansiering, lämpliga platser för tågstopp för en utbyggnad av Götalandsbanan. Det krävs många överväganden i dessa underlag. Det finns åsiktsskillnader om lämpliga orter för tågstopp och även olika uppfattningar om antalet stopp. Alla vill å ena sidan ha snabba transportmöjligheter genom att ha nära till en station där höghastighetståget stannar. Om tåget stannar på flera platser urholkas å andra sidan huvud-argumentet för höghastighetståg. Det behövs ökad entusiasm för höghastighetståg och framför allt en ökad förståelse för så få stopp som möjligt. Det viktiga är att binda i hop Boråsregionen och Göteborgsregionen med södra Sverige och därmed korta avstånden till övriga Europa.  

Det finns stora miljömässiga vinster med att göra tåget till ett attraktivt alternativ till bil, buss och flyg. Förutom att höghastighetstågen kan köra upp till 320 km/tim skapas kapacitet för betydligt fler resenärer än idag. Målsättningen ska vara att Götalandsbanan kan fånga upp väsentligt större andel persontrafik mellan Stockholm och Göteborg, både för miljövinster för persontrafiken och för att frigöra utrymme för godstrafik på exempelvis Västra Stambanan. 

Västsverige är Nordens logistikcentrum. De behov som finns för smidiga godstransporter kommer ofta i skymundan till förmån för fokusering på persontrafik. Götalandsbanans utbyggnad bör i högre utsträckning användas som argument för att förbättra godsflödet på Västra Stambanan, som i sin tur kan bli en hävstång för ökad järnvägskapacitet i framtiden, till exempel väster om Vänern och mot Göteborg. 

En av huvudorsakerna till att utbyggnad av höghastighetståg dröjt är att järnvägen mellan Borås och Göteborg är usel. Sträckan från Smålandsgränsen via Borås till Göteborg ( kust till kust) är samtidigt ett viktigt pendlingsstråk idag. För att ta hand om dagens behov av pendling kör Västtrafik femminuterstrafik med dubbeldäckare i rusningstid mellan Borås och Göteborg. Den dåliga järnvägen är knappast en anledning att avvakta med höghastighetståg. Rätt hanterat kan satsningen på höghastighetståg medföra förstärkningar av järnvägsstråk som ska utgöra den framtida strukturen för såväl regional pendling som matartrafik till och från höghastighetståget. Bohusbanan, Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kust till Kustbanan kräver nya investeringsmedel samt utökade underhållsmedel för att mångmiljardsatsningar på Götalandsbanan ska vara meningsfull.

Det finns en oro för att satsningen på Götalandsbanan tränger ut andra infrastruktursatsningar. Vi föredrar att se frågan i ett annat ljus. Satsningen på höghastighetståg genom Västsverige ska ske utöver ordinarie infrastrukturplanering med helt nya statliga medel. Fokus i den kommande infrastrukturplanen för perioden fram till 2029 bör vara alla trafikslag på väg, järnväg, sjöfart och cykel samt viktiga stråk exempelvis till Norge. Götalandsbanan ska ses som en extra ordinär satsning som nu kräver ökad västsvensk entusiasm. 

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Crister Persson (C)

Tranemo, Boråsregionen  

Ulf Eriksson (C)

Falköping, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden 

Kristina Jonäng, (C)

Uddevalla, regionråd 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.