Offensiv m-politik för varaktiga jobb

Att säkerställa att människor får rätt vård i tid är Västra Götalandsregionens allra viktigaste uppgift. Ökad tillväxt, ett framgångsrikt näringsliv, rimliga skatter och en dynamisk hållbar utveckling är dock viktiga medel för att vi skall trygga den långsiktiga finansieringen av sjukvården i framtiden. Som vi moderater ser det finns det goda förutsättningar för tillväxt i hela regionen. Förutsättningar som vi vill stärka.
Debatt • Publicerad 2 januari 2008

Idag är mycket av arbetet inom regionutvecklingsområdet inriktat på kortsiktiga projektstöd vilket innebär att de offentliga stöden tenderar att plottras upp och fördelas ”rättvist”, men ofta utan fokus på tillväxt. Vi vill öka långsiktigheten och vässa arbetet i regionutvecklingsnämnden. Det är inte rimligt att använda skattebetalarnas pengar till projekt som år efter år inte kan utvärderas på ett tillfredsställande sätt och där det inte går att säga vad de genererar i slutändan.

Ett gott företagsklimat är som vi ser det den bästa satsningen för regional tillväxt. Det får heller inte vara för krångligt att vara företagare. Villkoren för företagen måste vara minst lika goda i Sverige som i andra länder. Så är det tyvärr inte i dag och vi kan tydligt se vilka effekter detta har fått. Sverige kan bättre och alliansregeringen driver en politik för företag och företagande, en politik som i stället för ständiga pålagor och krav på företagarna ger stabila förutsättningar och successiva förbättringar av företagsklimatet. Förutom det som sker nationellt finns det mycket som vi kan göra regionalt och lokalt.

De traditionella monopolen inom vård, skola och omsorg måste brytas upp och ersättas med mångfald, konkurrens och öppenhet för alternativa lösningar. Det är viktigt att bejaka kvinnors företagande inom samtliga branscher men inom sjukvården är kopplingen mellan snårig byråkrati och svagt företagande uppenbar. Inom offentlig sjukvård arbetar många kvinnor och det är dessa som drabbas av regler som effektivt blockerar entreprenörsanda och visioner om företagande.

I en rapport kring studenters attityder till företagande gjord av Drivhuset och Nutek konstaterar man att även om utvecklingen går åt rätt håll, finns en mycket stor utvecklingspotential. Bland de orsaker som kvinnor nämner som faktorer för att de inte vill starta eget är att det tar för mycket tid och engagemang, att det är för många och krångliga regler och att man inte vet hur man går tillväga. Studenterna efterfrågar tydliga förebilder, information och vägledning om hur man blir sin egen.

I Västra Götalandsregionen har vi från moderat håll vid upprepade tillfällen föreslagit inrättandet av ett entreprenörs- och avknoppningskansli samt en utmanarrätt för att tydliggöra och hjälpa personal som vill ta över verksamhet.

Vår moderata uppfattning är att det inte är selektiva offentliga stöd som skapar regional tillväxt utan ett bra företagsklimat, en god infrastruktur och goda kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital. Detta är vår offensiva politik för varaktiga jobb. Vi tror helt enkelt att politiken skall begränsas till det den är bra på: skapa goda förutsättningar för företagande, tillväxt och för människor och idéer att utvecklas.

Gunilla Levén (m)

ledamot i Regionutvecklingsnämnden oppositionsråd

Sven-Olof Carlsson (m)

ledamot i Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.