Annons

Ny vindkraft pressar elpriset

Vi vet att det ibland finns ett lokalt motstånd mot vindkraft. Men vi kan inte blunda för att vindkraftsutbyggnaden kraftigt minskar klimatutsläppen och sänker elpriset.
Debatt • Publicerad 2 december 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sedan den blocköverskridande energiöverenskommelsen 2016 har det investerats över 80 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, enligt en ny granskning. Det innebär att vi år 2021 får ytterligare 25 TWh vindkraftsel, varav 0,11 TWh i Västra Götaland.

Enligt FN:s klimatpanel måste världens klimatutsläpp halveras fram till 2030 om vi ska klara temperaturmålet i Parisavtalet. Vindkraften kan minska klimatutsläppen både kraftigt och snabbt, eftersom den möjliggör en klimatsmart elektrifiering i Sverige och också minskar utsläppen från fossilkraft i våra grannländer.

Annons

Förra året släppte Sverige ut cirka 54 miljoner ton växthusgaser. Den nya vindkraften kan på några få år minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 25 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser (25 TWh x 600 000 ton ger 15 miljoner ton i utsläppsreduktioner).

”!Vi hoppas att kommunerna i Västra Götaland vill fortsätta dra sitt strå till stacken för att främja den fortsatta vindkraftsutbyggnaden.””

Men vindkraften är inte bara viktig för att motverka klimatkrisen.

* Elpriset sänks. Den nya vindkraften pressar elpriset med cirka 7,5 öre/kWh. Det betyder att elkonsumenternas kostnad i Västra Götaland kan pressas med omkring 1,4 miljarder kronor, eftersom det under 2017 användes 19 miljarder kWh el i länet.

* Fler jobb. Det skapas drygt 18 000 nya årsarbeten, när man lägger samman jobb som uppstår i byggnations- och driftsfasen. Av dessa kan omkring 80 förväntas hamna i Västra Götaland.

* Nya industrier och ökad energiskatt. Det låga elpriset lockar nya industrier och anläggningar till Sverige, och dessa skapar inte bara ytterligare arbetstillfällen och skatteintäkter utan ökar också statens inkomster från energiskatt. Vindkraften står nu på egna ben och klarar sig utan statligt stöd. Men den måste ges tillstånd att byggas i bra vindlägen.

Två åtgärder är särskilt viktiga för den fortsatta utbyggnaden:

* För det första bör vindkraftens klimatnytta få en större tyngd i tillståndsprövningen. Detta bör regleras genom ett tillägg i miljöbalken.

* För det andra bör kommunerna få en större del av den ekonomiska nyttan av vindkraftsetableringar i den egna kommunen. Om fastighetsskatten från vindkraftverk överförs från staten till kommunerna skulle Västra Götalands kommuner år 2021 få omkring 17 miljoner kronor om året i en extra inkomst.

Vi vet att det ibland finns ett lokalt motstånd mot vindkraft, och det är förstås mycket viktigt var vindkraften placeras. Men vi kan inte blunda för att vindkraftsutbyggnaden kraftigt minskar klimatutsläppen, sänker elpriset, skapar nya jobb och ökar statens inkomster från energiskatt. Vi hoppas att kommunerna i Västra Götaland vill fortsätta dra sitt strå till stacken för att främja den fortsatta vindkraftsutbyggnaden.

Linda Burenius, head of public affairs, OX2

Annons

Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa Renewable Energy

Maria Röske, vd, wpd

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk vindenergi

Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

Annons
Annons
Annons
Annons