Debatt

Nej till spädbarn i förskolan

Debatt Artikeln publicerades
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Förskolan i Borås bör formas efter barnens behov. Vi är övertygade om att spädbarn i regel mår allra bäst när de får vara hemma med sina föräldrar, skriver kristdemokrater.

En viktig grundbult i politiken är att förstå vem man finns till för. Det innebär i en kommunpolitikers fall att man bör utforma kommunens verksamhet så att den blir som mest ändamålsenlig för dem den finns till för. Med andra ord bör utgångspunkten för förskolan vara barnens behov, att ge rätt förutsättningar till personalen och erbjuda bra förskolelokaler.

Det kan ju tyckas vara en självklarhet, men det förefaller tyvärr inte vara så självklart för Borås nya politiska styre, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

I sin budget för 2019 valde styret att gå fram med ett förslag om att utreda en utökning av tiden som erbjuds barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga till 30 timmar, trots att lagkravet är 15 timmar. Det är ett förslag som skulle leda till större barngrupper och öka pressen på en personalgrupp som redan i dag har höga sjuktal.

”Vi ser med oro på hur det politiska styret i Borås lägger förslag som riskerar att ytterligare öka belastningen på personalen i förskolan.”

Förslaget motiverades med att det skulle vara ”för barnens skull”. Det kan enbart tolkas som att Mitt-S-styret anser att det vore bra för barn att spendera mindre tid med sina föräldrar.

Men det finns även andra tecken som tyder på att det inte är barnen som är utgångspunkten i Mitt-Socialdemokraternas förskolepolitik. En sådan tydlig skiljelinje i budgetdebatten i kommunfullmäktige var en diskussion om barns behov av anknytning. Under debatten lät socialdemokrater meddela att föräldrarna i sig inte är en förutsättning för att tillfredsställa små barns behov av anknytning, utan att det behovet kan täckas av förskolepersonal. Det tycker vi kristdemokrater är ett högst anmärkningsvärt politiskt ställningstagande.

Det går stick i stäv med forskning om barns behov av anknytning. För över 50 år sedan presenterade John Bowlby, efter omfattande forskning, anknytningsteorin, som beskriver barns behov av att kunna vända sig till trygga vuxna när de är överväldigade av egna känslor och behov. Forskningen visar med all tydlighet att det är avgörande för barnets fysiska och psykiska utveckling att de återkommande har tillgång till en eller två vuxna.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att förskolan i Borås ska formas efter barnens behov. Vi vill prioritera arbetet med att minska barngrupperna och vill därför införa maxtak i barngrupperna. Av samma orsak ville vi ge de anställda i förskolan arbetsro genom att stoppa utredningen om en utökning av tiden för 15 timmar till 30 timmar. Det är också därför som vi så tydligt motsätter oss att Borås frångår lagrekommendationen om att erbjuda förskola från ett års ålder och istället erbjuder generell rätt till förskola från det att spädbarn är sex månader. Vi är övertygade om att spädbarn i regel mår allra bäst när de får vara hemma med sina föräldrar.

Vi ser med oro på hur det politiska styret i Borås lägger förslag som riskerar att ytterligare öka belastningen på personalen i förskolan genom större barngrupper. Förslagen visar med all tydlighet att Mitt-S-styrets förskolepolitik inte utgår ifrån barnens behov.

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd

Gunilla Christoffersson (KD), ledamot i förskolenämnden

Caroline Hansson (KD), ersättare i förskolenämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.