När är det okej för fullmäktige att detaljstyra?

I framtiden förväntar vi oss att styrets företrädare tar debatten med oss i sak – och inte hänvisar till godtyckligt valda principer, skriver Stefan Lindborg och Peter Wiberg.
Debatt • Publicerad 1 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Svalander, Liberalerna.
Anna Svalander, Liberalerna.Foto: Johan Valkonen

På kommunfullmäktigemötet 21/2 röstade övriga partier ned ett förslag från Vänsterpartiet om att på prov införa arbetsterapeuter i skolans elevhälsoteam. Grundtanken med förslaget är att arbetsterapeuterna kan bistå med kunskap om hur skolans miljöer bättre kan anpassas till alla elever, tankar runt eventuella hjälpmedel och stöd för elever att strukturera sitt arbete. Detta stöd hade till exempel kunnat vara värdefullt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

De övriga partiernas argument anfördes av ansvarigt kommunalråd, Anna Svalander (L). Svalander argumenterade i sak inte mot förslaget, utan hennes huvudargument var istället att detta kunde grundskolenämnden besluta om på eget bevåg. För att citera kommunalrådet: ”Varför ska fullmäktige peka finger?” För Svalander tycktes det vara ett principiellt ställningstagande.

Principer och moral är bra att ha, men dubbelmoral är inte dubbelt så bra. För vid andra tillfällen har Anna Svalander (L) inte haft några som helst problem med detaljstyrning. Då inte bara i detaljer som bäst avgörs av ansvariga nämnder, utan också sådant som ännu bättre avgörs i klassrummet och i relationen mellan lärare och elev.

Ett tydligt exempel på detta är när mitt-S-styret, på initiativ av Liberalerna, i sin budget i fullmäktige drev igenom att varje skola ska ha ordningsregler som reglerar hur mobiltelefoner får användas. Att kommunfullmäktige inte ska detaljstyra är tydligen ett argument som passar bra mot Vänsterpartiets förslag, men när Anna Svalander själv intresserar sig för detaljerna, då är argumentet passé.

I sakfrågan väntar Vänsterpartiet fortfarande på svar från ansvarigt kommunalråd. Vad är de egentliga argumenten mot ett försök med arbetsterapeuter i skolan? Vad avser Anna Svalander själv att lägga fram för förslag som kan förbättra skolmiljön för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka yrkesgrupper utöver dem som regleras i skollagen anser kommunalrådet kan behövas i elevhälsoteamen?

Vänsterpartiet kommer även i framtiden att använda kommunfullmäktige för att driva politik. Vi kommer fortsätta att lägga förslag som kan stärka Borås stads skolor och göra arbetsmiljön i dessa bättre för våra elever. I framtiden förväntar vi oss att styrets företrädare tar debatten med oss i sak – och inte hänvisar till godtyckligt valda principer som gäller för vissa men inte för andra.

Stefan Lindborg (V)

Peter Wiberg (V)