Debatt

Moderaterna vill bygga ny järnväg

Järnväg Artikeln publicerades

Västsverige behöver nya stambanor och vi behöver nya spår för att människor ska få en större och bättre arbetsmarknadsregion, som förenklar vardagen och öppnar nya möjligheter, och för näringslivets förutsättningar att växa.

Sträckan Göteborg–Borås är redan i dag Sveriges tredje största resandestråk. Att Moderaternas stämma i helgen ställde sig bakom nya stambanor innebär att vi i Västsverige har hela partiet i ryggen när vi fortsätter vårt arbete för nya och prioriterade sträckor med tåg. Järnvägen ska både underhållas och den ska byggas ut, och så kan ske med alternativa finansieringsmöjligheter.

Nya sträckor gör att kollektivtrafiken kan utvecklas. Kollektivtrafiken kommer att fylla en än mer viktig roll i framtiden och det är vårt ansvar att säkerställa den, för att Västsverige ska kunna fortsätta att växa. Bara med tåg och nya stationslägen kan vi öka kapaciteten och få snabbare resor. Vi vill se centrala stationslägen i Göteborg – Mölndal – Mölnlycke – Landvetter södra – Landvetter flygplats – Bollebygd – Borås – Ulricehamn – Jönköping.

När man bygger ihop Borås med Göteborg och hela vägen till Jönköping, bygger man ihop tre arbetsmarknadsregioner, till nytta för såväl Västsverige som landet i stort. Boende i Boråsregionen får större möjligheter att exempelvis ta ett jobb i Göteborg eller studera i Jönköping. Vårt näringsliv behöver också arbetskraft utifrån för fortsatt tillväxt och nyinvesteringar.

Fler som pendlar till och från Göteborg måste kunna ställa bilen. Då måste andra sätt att resa gå snabbare än vad det gör i dag. Med tåg kan också arbetspendlingen öka. I dagsläget har vi svårt att öka kapaciteten ytterligare då det redan passerar över 1 400 bussar/dygn.

Flygplatsen tillsammans med hamnen är centralt för Västsveriges näringsliv. Landvetter har redan i dag 6,7 miljoner resenärer årligen. Antalet arbetsplatser förväntas öka från dagens 4 000 till 14 000 år 2035.

Landvetter flygplats är lika mycket Borås som Göteborgs flygplats. Tåg på sträckan skulle göra Borås till en ännu mer attraktiv stad för turism och evenemang.

Första etappen Mölnlycke–Bollebygd finns redan i den gällande nationella planen och måste börja byggas nu. Etappen är långt gången och att inte fullfölja det arbetet vore ett svek. Vi hoppas att regeringen delar vår syn på ny järnväg i vår region och är beredda att komma överens med oss i en så viktig framtidsfråga.

För näringslivet, kollektivtrafiken och människor som lever och verkar i regionen behöver vi nya tågsträckor. Därför är det glädjande att vi moderater i Västra Götaland fått hela partiet med oss när vi nu ska verka för nya dragningar från Göteborg till Landvetter flygplats, genom Borås och till Jönköping.

Annette Carlson (M), oppositionsråd i Borås

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda

Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik

Christer Johansson (M), oppositionsråd i Bollebygd