Annons

Miljö- och byggenheten: Återtagna bygglovsansökningar måste inte vara något negativt

Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljö- och byggenheten utvecklar hur bygglov hanteras i Ulricehamn efter att en artikel i UT beskrivit hur nämnden avslår fler bygglov än andra kommuner.
insändare • Publicerad 14 februari 2023
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om åtgärden inte kräver bygglov uppmanar vi sökanden att ta tillbaka sin ansökan. Denne behöver då inte betala någon avgift för handläggningen, skriver Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljö- och byggenheten i Ulricehamns kommun.Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Den 24 januari publicerade Ulricehamns tidning en artikel som handlade om att miljö- och byggnämnden i Ulricehamn avslår tre gånger så många bygglov som dess motsvarighet i grannkommunerna. Samt att många drar tillbaka sina ansökningar redan efter bygglovshandläggarnas första bedömning och därmed stoppas nästan var sjätte ansökan.

Att någon som har sökt bygglov väljer att återta sin ansökan kan bero på flera olika saker:

Annons

• Sökanden återtar sin ansökan efter att ha fått möjligheten att pröva om åtgärden är bygglovspliktig eller inte och där bedömningen har gjorts att lov inte behövs.

• Sökanden tar på egen initiativ tillbaka sin ansökan av någon anledning, exempelvis att projektet inte längre är aktuellt.

• Bygglovshandläggare har gjort bedömningen att åtgärden inte kommer tillåtas om inte vissa ändringar genomförs.

”Genom att rätt handlingar skickas in kan en riktig bedömning göras.”

I många fall kan bygglovshandläggaren vid en vanlig rådgivning inte bedöma eller svara på om lov krävs för en viss åtgärd då det saknas tillräcklig information. I de fallen uppmanas sökanden att söka bygglov för att få det ordentligt prövat. Genom att rätt handlingar skickas in kan en riktig bedömning göras.

Om åtgärden inte kräver bygglov uppmanar vi sökanden att ta tillbaka sin ansökan. Denne behöver då inte betala någon avgift för handläggningen.

Möjligheten att söka för en åtgärd för att få prövat om åtgärden är lovpliktig eller inte är en service som bygg erbjuder alla medborgare i kommunen. Det är en trygghet för sökanden att få en bekräftelse på om åtgärden kräver lov eller inte.

En återtagen ansökan behöver därmed inte innebära något negativt, utan enbart att sökanden har utnyttjat möjligheten att få en bedömning av sin åtgärd, och en trygghet i att man gör rätt.

Joanna Miklos-Svan

Enhetschef miljö- och byggenheten

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Annons
Annons
Annons
Annons