Mer stöd vid separationer

Stödet som erbjuds i samband med separationer är idag relativt begränsat. Risk finns att barnet börjar betraktas som ett förhandlingsobjekt, eller som bärare av en ekonomisk förmån. Därför föreslår Kristdemokraterna inrättande av separationsteam.
Debatt • Publicerad 13 september 2012

Sommaren är slut. Många vigslar och bröllopsfester har hållits under dessa ljusa månader. Ibland slutar dock inte sagan riktigt som det var tänkt. Enligt SCB skiljer sig idag ungefär hälften av alla de som ingått äktenskap. Möjligheten att kunna ta ut skilsmässa är viktig, särskilt i fall då våld och övergrepp förekommer i relationen. Men det är också viktigt att våga betona att barn mår bra av stabila relationer.

Just därför har Kristdemokraterna i förutvarande borgerliga regering arbetat för att alla kommuner ska tillhandahålla familjerådgivning. Möjligheten att kunna välja professionellt stöd kan hjälpa många familjer genom svåra perioder.

Cirka 50 000 barn får varje år vara med om att föräldrarna separerar. I de allra flesta fall sker det både ansvarsfullt och insiktsfullt och barnen fortsätter leva med båda föräldrarna. De senaste sex åren har emellertid de separationer som lett till vårdnadstvister, som måste avgöras i domstol, nästan fördubblats. Det behöver knappast påpekas, men vårdnadstvister påverkar sällan barn positivt.

Stödet som erbjuds i samband med separationer är idag relativt begränsat. Föräldrar kan erhålla samarbetssamtal och familjerådgivning, men för dem som har eller riskerar att få samarbetssvårigheter, är detta inte alltid tillräckligt. Risk finns att barnet börjar betraktas som ett förhandlingsobjekt, eller som bärare av en ekonomisk förmån.

Föräldrarnas osämja och oförmåga att komma överens kan sedan utgöra en riskfaktor för barnets känslomässiga och sociala utveckling. Det är egentligen inte så svårt att förstå hur föräldrars oförmåga att kommunicera och samarbeta, påverkar barnens hälsa och välmående negativt.

Mot bakgrund av ovanstående har Kristdemokraterna i rege-ringsarbetet därför tagit initiativet till en försöksverksamhet med separationsteam. Syftet med dessa är att kommunerna ska kunna erbjuda familjer i separation fler valmöjligheter.

Separationsteamen ska arbeta för att förebygga eller dämpa konflikter. Det skulle minska antalet domstolstvister. Samarbete i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet, ska uppmuntras och främjas.

Också samarbete om ekonomiska frågor är viktigt, då utredning visar att överenskommelse mellan föräldrar skulle ge barnen en bättre ekonomisk situation. I teamen kan olika professionella yrkesutövare ingå, så som familjerättssocionomer, handläggare från Försäkringskassan, jurister, familjeterapeuter och skuldrådgivare.

Självklart är det föräldrarna själva som bestämmer om man vill använda denna möjlighet. Separationsteamens uppgift är inte att moralisera eller skuldbelägga, utan att erbjuda ett frivilligt stöd genom en period av livet som kan vara mycket svår, inte minst för barnen.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.