Annons
#metoo

Mäns våld mot kvinnor kostar lidande och miljarder

Publicerad 6 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

13 miljarder om året eller tio miljoner för en enda våldtäkt. Det är den årliga notan för mäns våld mot kvinnor bara i Sverige. Då är heller inte mörkertalskostnader inräknade. Beräkningen är framtagen som fallstudie av Södertäljes kommun och lägger svart på vitt att mäns våld mot kvinnor är en oerhörd kostnad för det svenska samhället.

Mellan den 4 och 8 december anordnas det unika projektet ”en vecka fri från våld” på olika platser runt om i Sverige. Sällan har en temavecka kommit så lägligt. I kölvattnet av #metoo, där kvinnor unisont vittnat om mäns sexuella trakasserier och våld, bör vi vara rörande överens om att vi har ett gigantiskt strukturellt problem. Under dagarna kommer flera aktörer och organisationer runt om i landet att arrangera olika föreläsningar, evenemang med mera för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Även i Borås arrangeras panelsamtal och föreläsningar för att diskutera våldspreventiva åtgärder. Målet är att samtliga kommuner i Sverige ska jobba långsiktigt för att stoppa våldet genom bland annat att synliggöra kränkningar, trakasserier, sexuella övergrepp och hedersbrott.

Annons

Vi politiker står inte blinda inför problemet. Vi ser det, berörs av det och agerar för att förebygga det. Redan inför valet 2014 presenterade Socialdemokraterna ett flertal åtgärder för att råda bukt på de problem som patriarkala maktstrukturer bidrar till. När världens första feministiska regering tillträdde lades det direkt fokus på frågan och Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet har agerat för att stoppa våldet.

2016 presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet en långsiktig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är tioårig och började gälla den 1 januari 2017. För de första fyra åren omfattar de samlade åtgärderna på området över 900 miljoner kronor.

Strategin innebär ett perspektivskifte där fokus går från att hantera våldets konsekvenser till att fokusera på dess orsaker och innehåller effektiva åtgärder för att både förhindra att våld utövas och att våld upprepas. Den inbegriper arbete för stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, insatser mot våld i samkönade relationer samt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Samtidigt läggs stor vikt vid männen och killarnas ansvar. Genusperspektivet är centralt och strategin sätter fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Genom att både män och kvinnor aktivt börja diskutera normer som rättfärdigar våld, sexuella trakasserier, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och tjejers livsval och handlingsutrymme, kan könsnormer i samhället uppluckras och strukturer brytas.

Sexism bidrar till en våldskultur där sexuellt våld blir normaliserat och sexuellt ofredande banar väg för tyngre brott. För oss är detta en prioriterad fråga och vi är inte nöjda förrän alla former av sexuellt våld och våld i nära relationer är utplånade. Detta är ingen kvinnofråga, det är en samhällsfråga.

Malin Carlsson (S)

Sara Andersson (S)

Borås

Annons
Annons
Annons
Annons