Nyheter

Låt kulturarvet bli tillgängligt för fler

Publicerad 1 april 2017

Utgångspunkten för Miljöpartiets kulturarvspolitik är att kulturarvet i högre utsträckning ska nå ut till fler människor i hela vårt land. I dag finns många av våra gemensamma samlingar i museernas magasin i Stockholm. Det är ett slöseri med tillgångar, då det finns ett levande intresse i hela Sverige för dessa skatter och de berättelser de bär på.