Lämna inte barnen i sticket

I morgon ska budgetförslagen vara klara i stadsdelarna i Borås, och det är orimligt att det talas om neddragningar i skola och barnomsorg. Se istället till att garantera allas rätt till likvärdig utbildning och förstärk personalen, menar Rädda barnen.
Debatt • Publicerad 12 december 2011
Foto: Tobias Hjelm
Foto: Tobias Hjelm

Rädda barnen i Borås är mycket oroade av de diskussioner som nu förs om neddragningar i skolan. När vi bedömer situationen i skolan utgår vi, som alltid, från FN:s barnkonvention (BK).

Vi vet att en del av våra skolor redan nu har svårt att helt leva upp till den. Men för att rätta till detta behövs absolut inga nedskärningar. Istället anser vi att barnkonventionen ger barnen rätt till fler vuxna som arbetar i skolan – gärna genom att göra klasserna mindre, att ekonomiska resurser fördelas mellan skolorna efter de olika behov som finns.

Vi är speciellt bekymrade över konsekvenserna som neddragningar skulle få för de barn som av olika skäl redan är särskilt utsatta i skolan och förskolan. Borås Tidning följer utvecklingen och rapporterade nyligen att cirka 20 procent av eleverna i Sverige, och så många som 40 procent av eleverna med utländsk bakgrund, inte klarar kunskapskraven för att kunna gå vidare till gymnasiet. Detta är alarmerande!

Trots det rapporterar BT återkommande om sparkrav för skolor, vilket gör oss förvånade och upprörda. För det lär ju vara svårt att undvika ytterligare minskning av personalen i skolan om dessa sparkrav fullföljs.

Vi är tyvärr övertygade om att detta i så fall skulle påskynda de mest utsatta skolornas pågående utveckling mot en ohållbar situation – en utveckling som vi istället måste göra allt för att bromsa och vända. Annars kommer vi sannolikt att få se inte bara en ökning av antalet barn som saknar behörighet för gymnasiestudier utan också att lärarna, som nu utför ett beundransvärt och tålmodigt arbete, överger vissa skolor.

Borås skall, liksom Sveriges övriga kommuner, uppfylla de krav som ställs i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär att vi måste erbjuda alla barn i Borås samma chans till undervisning och att målen för skolundervisningen för varje enskilt barn inte skall påverkas av sådant som modersmål, bostadsområde eller familjens sociala situation.

Vi i Rädda barnen ser att vissa barn, på grund av otillräckliga resurser i lågstadiet, löper stor risk att berövas chansen att komma in på gymnasiet. Det behövs förstärkningar i form av fler vuxna bland barnen i vissa skolor för att förhindra detta.

Barn som kommer till skolan med mycket svaga kunskaper i svenska, eller som till och med kommer in i klassen utan att kunna ett ord svenska, kan under lång tid tillgodogöra sig endast fragment av den undervisning som ges. Men dessa barn tar ändå en stor del av lärarens tid och kraft i anspråk!

Det finns barn som kommer till skolan med så mycket oro i kroppen att de inte kan sitta stilla i bänken och koncentrera sig på en arbetsuppgift mer än några få minuter åt gången. Under lektioner med enskilt arbete skulle dessa barn behöva en vuxen bredvid sig för att kunna arbeta.

När läraren hjälper ett barn, så kanske hälften av de andra barnen kan arbeta på egen hand medan den andra hälften blir sittande utan hjälp att komma igång. Denna väntan leder snart till prat och spring mellan eleverna, med en oacceptabel ljudnivå i klassrummet som följd. Då kan inte några barn arbeta längre!

Vi i Rädda barnen anser att det ligger i vårt uppdrag att noga följa utvecklingen i skolan och vi gör det bland annat genom att pröva olika modeller av direkta stödinsatser.

Ett tiotal av våra medlemmar, av vilka flera tidigare arbetat i skolan, deltar sedan sex år tillbaka i ett par projekt där vi regelbundet, en eller flera dagar i veckan, arbetar som vuxna volontärer på två låg- och mellanstadieskolor.

Andelen elever med invandrarbakgrund är i dessa skolor mycket hög och uppgår i vissa klasser till hundra procent. På den ena skolan är vi med i klassrummet under hela skoldagen. På den andra skolan är vi först med under någon eller några lektioner och erbjuder sedan hjälp med läxläsning efter ordinarie skoltid. Detta ger oss en god inblick i hur eleverna har det.

Sammanfattningsvis så anser vi det vara helt orimligt att göra neddragningar i de skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är hög. I dessa skolor krävs tvärtom en omedelbar och väsentlig resursförstärkning i form av fler pedagoger för att eleverna skall få den undervisning som är värdig ett samhälle som Borås och i ett land som Sverige, som var en av de första nationerna som ratificerade barnkonventionen.

Lisa Lundgren

ordförande Rädda barnen i Borås

Bengt Olsson

styrelseledamot Rädda barnen i Borås

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.