Låg bensinskatt driver inflation och upprustning

Sänkningarna av bensinskatten leder till att militariseringen ökar och allt blir dyrare, inklusive våra bolån och vår mat. Det vi trodde att vi skulle tjäna vid pumpen får vi tiofalt tillbaka i andra kostnadsökningar, skriver Tim Gahnström.
Foto: JESSICA GOW / TT