Annons

Kyrkovalet för kulturell sammanhållning

Kyrkovalet • Publicerad 8 september 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Återigen bjuder kyrkan till samling för kyrkoval. Söndagen den 17 september ges alla röstberättigade medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att uttrycka sin vilja i en demokratisk process som täcker in hela landet på alla nivåer från den lokala församlingen, det regionala stiftet och det landsomfattande kyrkomötet. I och med statskyrkans avveckling initierades nya grupperingar för kyrkovalen. De kallas numera för nomineringsgrupper och kan omfatta såväl alla nivåer i valet som enbart den lokala församlingen.

En av nomineringsgrupperna, verksam på alla nivåer, är Borgerligt alternativ. Den gruppen finns över hela landet och står öppen för alla, men benämningen ”borgerligt” tyder på att gruppen primärt vänder sig till väljare med en borgerlig värdegrund, utan krav på partipolitiska engagemang.

Annons

Borgerligt alternativ har som värdegrund att ”Svenska kyrkan bygger på sina församlingar, är demokratisk och rikstäckande. Den är beroende av att förtroendevalda tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan så att den kan möta människor i varje tid. Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda och de kvinnor och män som vigts till tjänst som biskop, präst eller diakon. Svenska kyrkan ska påverka samhället genom att göra sin röst hörd i förkunnelse, debatt och bön men inte vara partipolitisk.”

Kyrkan är en del av det svenska kulturarvet, samtidigt som det måste finnas ett globalt perspektiv i arbetet i en tid när människor från andra kulturer söker skydd i vårt land. Borgerligt alternativ i Borås har i sitt valmanifest klart uttryckt att ”Svenska kyrkan skall utveckla en dialog med andra religioner” och att ”Kyrkan skall vara till medmänniskans tjänst”. Det är angeläget att kyrkan blir en aktiv och synlig part i omtanken om människor. Det kan vara i frågor som hållbar utveckling, det vill säga utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Vidare jämställdhet, som utgår från alla människors lika värde och en hög beredskap för att bistå människor som råkar ut för kriser och katastrofer.

Svenska kyrkan är vårt lands största folkrörelse med 6,1 millioner medlemmar. Folkrörelse är ett värdeladdat begrepp i vårt svenska språk. Det har använts flitigt under hela 1900-talet i politiken, frikyrkan, nykterhetsrörelsen, idrotten och många andra sammanhang.

Vi lever nu i en ny tid, men majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar är väl insatta i begreppet folkrörelse och därmed innebörden av folkkyrkan. Visa det den 17 september genom att lägga din röst för den demokratiska, rikstäckande folkkyrkan i vår egen tid.

Ragnar Lönnäng, ledamot av styrelsen för Borgerligt alternativ, Borås

Annons
Annons
Annons
Annons