Debatt

Kvinnojouren i Mark: Nu tar vi #metoo ett steg längre

#Metoo Artikeln publicerades

Våld mot kvinnor och tjejer är ett globalt demokratiproblem som ytterst handlar om inskränkningar i kvinnors och tjejers mänskliga rättighet att leva fria från våld och förtryck. Mäns våld mot kvinnor och tjejer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt, och våldet kan också ta sig många olika uttryck. Misshandel, våldtäkt, våld i hederns namn, sexuella trakasserier, pornografi och prostitution är olika exempel på mäns våld mot kvinnor, som hänger ihop och samverkar.

Den här hösten har en fördämning brustit. En våg av #metoo-berättelser har lyft upp ett av våra stora arbetsmiljöproblem till ytan – män som utnyttjat, kränkt eller förgripit sig sexuellt på tjejer och kvinnor i jobbsammanhang. Tidigare har kvinnor och tjejer riskerat att straffas med utfrysning, stängda karriärvägar eller rent av att förlora jobbet om de slagit larm om sexuella överträdelser. Men nu har tjejer och kvinnor inte behövt stå ensamma, de har blivit lyssnade på och trodda. Vinden har vänt, för en gångs skull tvingas nu män ta konsekvenserna av sina handlingar.

Berättelserna ger oss en kollektiv kunskap och visar att mäns sexuella kränkningar är ett generellt problem som hämtar sin näring från en maktstruktur.

För att kunna kämpa mot denna maktstruktur måste vi se att det är män som grupp som utövar våldet mot kvinnor och tjejer som grupp. Det betyder att även den kvinna eller tjej som kanske inte personligen blivit utsatt ändå tvingas leva med hotet och en rädsla som ofta begränsar hennes liv.

Därför är dessa mörka siffror från Sverige så viktiga, de angår oss alla:

* I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år av en man som de har eller har haft en nära relation till, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

* Cirka 75 000 kvinnor utsätts varje år för våld i en nära relation, enligt Socialstyrelsen. Vi vet att siffrorna är i underkant, då dessa brott ofta sker i hemmet av en närstående person och att de därför sällan anmäls.

* 20 300 sexualbrott anmäldes under 2016. 4,1 procent av Sveriges kvinnor uppger att de blev utsatta någon gång under förra året, enligt Brås nationella trygghetsundersökning. Bland tjejer 16–24 år utsattes 14 procent för ett sexualbrott under 2016.

* Av personerna som 2016 var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor var 99 procent män.

* Totalt anmäldes 10 600 brott om sexuellt ofredande 2016. Som en konsekvens av #metoo-kampanjen räknar vi med att denna siffra kommer att öka markant för 2017.

* Av de kvinnor som mördades 2016 låg våld i hederns namn bakom en tredjedel av morden, 6 av 18, enligt nationella kompetensteamet, inom länsstyrelsen i Östergötland.

Vi i Kvinnojouren i Mark arbetar för att motverka våld och förtryck mot tjejer och kvinnor och vi menar att #metoo-kampanjen har avgörande betydelse för att skapa förändring, där målet är ett samhälle fritt från förtryck och våld mot tjejer och kvinnor.

Annelie Synnergren

Ulla-Karin Hultqvist

Kvinnojouren i Mark