Annons

Kristdemokraterna fuskar med sanningen om LSS

Svar till Emma Henriksson (KD) och Ingemar Kihlström (KD), BT 22/11.
LSS • Publicerad 2 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

De kristdemokratiska artikelförfattarna påstår att regeringen skurit ned stödet i assistansersättningen. Det är helt enkelt inte sant.

Det som lett till begränsningar i assistansersättningen är ett antal domar i högsta förvaltningsdomstolen från 2009 och framåt.

Annons

Dessa domar har påverkat Försäkringskassans praxis för vad som ska godkännas. Detta har skapat osäkerhet om vad som kan ingå i assistansersättningen.

Det är alltså inte, som Kristdemokraterna påstår, regeringen eller Socialdemokraterna som ändrat i den lag som styr LSS och assistansersättningen. Regeringen varken kan eller får tala om för Försäkringskassan hur myndigheten ska tolka högsta förvaltningsdomstolens domar. Det skulle klassas som ministerstyre och är oförenligt med svensk grundlag.

För att skapa ordning och komma bort från denna osäkerhet har regeringen tillsatt en utredning. Denna utredning ska föreslå förändringar, samt ge myndighetsuppdrag för att få klarhet i de problem som domarna fört med sig. Detta hade naturligtvis även den förra regeringen och Kristdemokraterna kunnat påbörja redan under den förra mandatperioden.

Tyvärr gjorde inte KD någonting då. Därför är det bra att regeringen nu agerar. Till dess en förändrad och förbättrad lagstiftning är på plats vidtar rege-ringen ett antal åtgärder för att förhindra att människor kommer i kläm:

* Regeringen ser till så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Därmed återställer vi den ordning som gällde innan högsta förvaltningsdomstolens dom.

* I avvaktan på LSS-utredningen kommer Försäkringskassan inte längre ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar.

* Kommunerna får också ett förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indragning av assistansersättning från Försäkringskassan.

* Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp ska också kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Medan Kristdemokraterna far med osanningar, för att mörka sin egen brist på handlingskraft, tar regeringen ansvar. Ingen människa som har behov av assistans genom LSS ska hamna utanför.

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande för riksdagens socialutskott

Annons
Annons
Annons
Annons