Krafttag för en bättre folkhälsa

Ett grundläggande uppdrag för Västra Götalandsregionen är att skapa förutsättningar för en god hälsoutveckling i befolkningen.
Debatt • Publicerad 2 september 2013

Större delen av hälso- och sjukvårdens budget läggs emellertid på sjukvård snarare än på mer renodlade hälsoinsatser. Och så måste det också?vara. Men samtidigt går det att finna ett hälsoperspektiv i så gott som alla politiska beslut som fattas.

Moderaternas regionfullmäktigegrupp har det senaste året genomfört ett omfattande politikutvecklingsarbete inom hälsoområdet. Vi gör en kraftig framflyttning av våra positioner inom ett område där andra upplevt sig ha ensamrätt på problemformuleringarna. Som moderater kan vi inte frånhända individen ansvaret för sin egen hälsa. Politikens uppdrag är snarast att skapa förutsättningar för att människor ska kunna ta eget ansvar och fatta egna kloka beslut.

Vårt politikutvecklingsarbete har utmynnat i en rapport med 15 konkreta åtgärder där Västra Götalandsregionen som aktör helt eller delvis äger frågorna. Vi ser att arbetslinjens betydelse för befolkningens hälsa är kraftfull. Att vara en del av arbetsgemenskapen istället för att stå utanför är många gånger avgörande för den egna hälsoutvecklingen.

Som en av Sveriges största arbetsgivare har också Västra Götalandsregionen här ett stort ansvar. Både som en viktig samarbetspartner för aktörer såsom Samhall, men också för de egna medarbetarna. Stora delar av arbetsmarknaden inser värdet av förebyggande satsningar på arbetstagarnas hälsa.

Det är många gånger en konkurrensfördel, skapar nöjda anställda och kan påverka både produktiviteten positivt samt minska sjukskrivningarna. I vår rapport fokuserar vi också tydligt på den psykiska ohälsan, inte minst bland unga, ett område där vi länge kritiserat de styrande Socialdemokraterna för passivitet. I vår rapport föreslår vi mer stöd till elevhälsan, bland annat genom särskilda team och ett kompetenscenter.

Vi ser också att ungdomsmottagningarna måste ha öppettider som passar unga tjejer och killars skolgång, fritidsvanor och arbete. Dessutom har vi bland annat tittat närmare på kopplingen mellan hälsa och regional tillväxt, möjligheterna att införa livsstilsförändring på recept och behovet av att mäta och följa upp effekter av de hälsoinsatser som görs. Tiden då en liten klick ansåg sig äga hälso-frågorna är över. Moderaternas politikutvecklingsarbete inom hälsoområdet fortsätter, nationellt, regionalt och lokalt.

Marith Hesse (M)

ersättare i regionstyrelsen

Kristina Holmgren (M)

ledamot i regionfullmäktige och folkhälsokommittén

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.