Annons

KD-politiker i Borås: Pressa inte pojkar att leka med dockor

Den nya läroplanen kantrar över från en sund medvetenhet om könsstereotypa roller, till en absurd jakt på allt som kan härröras till ”traditionella könsmönster”, anser KD-politiker i Borås.
Debatt • Publicerad 8 februari 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Under våren 2017 gav den dåvarande utbildningsministern, Gustav Fridolin (MP), Skolverket i uppdrag att ta fram en ny läroplan för förskolan. I uppdraget till Skolverket tydliggjorde Fridolin att den dåvarande läroplanens formuleringar om jämställdhet måste förändras.

Från och med den 1 juli 2019 gäller den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Fridolins politiska klåfingrighet och Miljöpartiets extrema teorier framträder tydligt i läroplanen. Förskolor ska nu ta ansvar för att ”motverka könsmönster”, samt ”utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val”. Notera ordvalet.

”Att den fria leken i förskolan överlåts till barns egna intressen och val, är tvärtom något som borde vara självklart.”
Annons

Det är svårt att tolka den nya läroplanen på något annat sätt än att förskolepersonalen förväntas agera politiskt korrekta prussiluskor som ska ingripa och ifrågasätta om ett barn råkar leka ”könsstereotypt”.

Det här är riktlinjer som alla förskolor är tvungna att följa i sitt arbete. Det hade varit mer relevant att istället tydliggöra i läroplanen att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter.

Att förskolan ska arbeta med att tydliggöra att pojkar och flickor har samma skyldigheter och rättigheter. Att alla oavsett vem man är, oavsett vem man väljer att leka med, ska respekteras.

Men den politiska klåfingrigheten innebär istället att den nya läroplanen kantrar över från en sund medvetenhet om könsstereotypa roller, till en absurd jakt på allt som kan härröras till ”traditionella könsmönster”. En klåfingrighet där det blir ett politiskt ändamål att påverka och förändra barns val av leksaker och lekkamrater.

Vad som dock inte framgår i den nya läroplanen är hur det rent praktiskt ska gå till när personal i förskolan ska ”utmana” en tvåårig pojke att välja bort den könsstereotypa bilen till förmån för en docka. Av den anledningen väljer vi kristdemokrater att ställa en interpellation i kommunfullmäktige, till förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S). Vi kräver svar på hur genuspedagogiken tillämpas i Borås stads förskolor.

Förskolan i Borås såväl som i Sverige har verkliga problem att ta sig an. Vi har stora barngrupper och svårigheter att rekrytera personal. Men att en flicka väljer att leka med en docka är faktiskt inte ett av problemen. Att den fria leken i förskolan överlåts till barns egna intressen och val, är tvärtom något som borde vara självklart.

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd, Borås

Gunilla Christoffersson (KD), ledamot i förskolenämnden, Borås

Helena Ishizaki (KD), ersättare i förskolenämnden, Borås

Annons
Annons
Annons
Annons