Debatt

Jämställdhet är en rättighetsfråga

Thomas af Bjur ,

Fler män behöver inse att jämställdhet inte är en kvinnofråga, menar skribenten.

Idag arbetar kvinnor och män i Sverige totalt sett lika många timmar i veckan men lönen kan se olika ut, trots att man gör samma jobb. Arbeten som traditionellt utförs av kvinnor värderas lägre än arbeten som utförs av män. Kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten, är oftare hemma med sjuka barn och går ner i arbetstid för att familjen ska kunna få ihop livspusslet. Lågt inflytande, bristande karriärmöjligheter och en lön som inte motsvarar arbetsinsatsen leder till stress och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Otrygga och tidsbegränsade anställningar är dubbelt så vanliga bland kvinnor som män.

TCO jobbar med jämställdhetsfrågor för att vi vill ha ett arbetsliv som är jämställt, där kvinnor och män har lika stora möjligheter att arbeta, göra karriär och vara närvarande föräldrar. Det räcker däremot inte enbart att genomföra jämställdhetspolitiska reformer, luta sig tillbaka och tro att samhället ska bli jämställt. Det gäller även att förändra normer. Att vi ofta gör som våra föräldrar gjorde, eller som samhället förväntar sig att vi ska göra. Ett tydligt exempel på detta är att egenskaper som anses positiva hos en man kan bli negativa när de appliceras på en kvinna.

I en nyligen genomförd studie berättades en historia om en framgångsrik person i karriären för 100 norska universitetsstudenter. Den ena halvan av klassen fick höra att chefen hette Hanna, och den andra att han hette Hans. Skillnaderna var slående: Studenterna gillade Hanna sämre än Hans, och ansåg dessutom att Hanna var en sämre ledare, trots att den enda skillnaden var deras namn. Enligt forskarna beror skillnaderna på starkt befästa könsstereotyper.

Historien om en kompromisslös och framgångsrik affärskvinna passar inte in på en stereotyp bild av hur en kvinna ska vara. Hon kan inte vara en stark ledare samtidigt som hon är en omtänksam mamma, och därför gillade studenterna henne inte. De manliga studenterna gillade Hanna ännu mindre än vad de kvinnliga gjorde. 

TCO och våra 14 medlemsförbund är övertygade om att det går att förändra ålderdomliga normer och värderingar. Att få fler män att inse att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en rättighetsfråga som är allas vårt ansvar. Det kräver i sin tur att vi ger fler män möjlighet att agera för ökad jämställdhet och skapar fler arenor för dessa viktiga samtal. Eller som FN: s goodwill-ambassadör Emma Watson uttryckte det i ett tal i höstas: ”Hur kan vi uppnå förändring i världen när endast hälften av den är inbjuden eller känner sig välkomna att delta i diskussionen?”

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.