Debatt

Inte längre hand för tand

Politik Artikeln publicerades
Alla är inte lika glada för att visa upp sitt tandgarnityr.
Foto: Fredrik Von Erichsen
Alla är inte lika glada för att visa upp sitt tandgarnityr.

De ekonomiska klyftorna präglar Sverige. Hundratusentals svenskar går inte till tandläkaren fast de behöver det, skriver Marjan Garmroudi och Ida Legnemark (V) och propagerar för ett högkostnadsskydd i tandvården.

Har du avstått från att gå till tandläkaren för att du är rädd att inte kunna betala räkningen efteråt? Har du dragit ut en tand, i stället för att laga den – bara för att det är billigare? Har du dolt din mun bakom handen när du skrattar, för att ingen ska se dina trasiga tänder? Då vet du hur det känns att andra kan se din ekonomiska status genom att granska ditt leende, då vet du att det behövs en tandvårdsreform i Sverige.

Vänsterpartiet föreslår därför en reform där kostnader för tandvård över 2 000 kronor fullt ut subventioneras. Detta gäller de kostnader den enskilde har under en tolvmånadersperiod. Förslaget innebär att nuvarande system där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent från 15 000 kronor och uppåt avskaffas. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget.

De ekonomiska klyftorna präglar Sverige. Hundratusentals svenskar går inte till tandläkaren fast de behöver det. För den som ändå inte har råd med behandlingen blir det mindre meningsfullt att över huvud taget undersöka tänderna.

Enligt PRO har 13 procent av pensionärerna avstått från tandläkarbesök under det senaste året trots att de haft problem med tänderna. Bland pensionärerna med de lägsta inkomsterna var det nästan en fjärdedel som inte gick till tandläkaren. I Borås har Vänsterpartiet tillsammans med våra samarbetspartier startat ett samarbete med Folktandvården kring äldres tandhälsa, vilket är ett bra första steg till bättre och mer jämlik tandhälsa.

Men problemet finns bland personer i alla åldrar. I Västra Götalandsregionen har Vänsterpartiet medverkat till att införa fri ungdoms- tandvård upp till 24 år, något vi vill utöka till 26 år, ett viktigt förslag då allt fler studerar längre och inte har en fast inkomst förrän senare i livet. Vi är också glada att vårt förslag om räntefri delbetalning av tandvård vunnit gehör, men bekymrar oss för den blågröna ledningens vilja att införa vårdval inom tandvården, trots att det riskerar att minska tillgängligheten. Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller helt avstår från tandläkarbesök.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla ska ha råd med friska tänder. Precis som att du kan gå till sjukvården oavsett om du är rik eller fattig så ska du kunna gå till tandläkaren. Det ska inte synas i munnen om du har hög eller låg inkomst. Det är dags för nästa stora sociala reform – ett högkostnadsskydd i tandvården.

Med detta förslag tas stora steg mot Vänsterpartiets mål om att tänderna på riktigt ska anses som en del av kroppen och därför omfattas av högkostnadsskydd. Vårt svar på ett Sverige där toppen drar ifrån, och där många lämnas efter, är en politik för ekonomisk jämlikhet. Stora klyftor är dåligt för ett lands utveckling. Och tvärt om. Jämlika samhällen presterar bättre. Folk mår bättre.

Vi vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämlika samhälle, ett samhälle där tänder och god munhälsa inte längre en klassfråga.

Marjan Garmroudi, regionfullmäktigekandidat (V), Sjuhärad

Ida Legnemark, riksdagskandidat (V), Sjuhärad