Debatt

Inför avgiftsfri kulturskola

Debatt ,

När Borås stad nu kommer att införa obligatoriskt skolval för att bland annat främja integrationen bör Kulturskolan istället bli gratis för alla skolungdomar, skriver kristdemokrater i Borås.

Idag erbjuder Borås kulturskola sju olika typer av konstnärliga ämnen vilka är musik, teater, bild/serieteckning, textil/design, ord, cirkus och dans. Varje kurs kostar 300 kr/termin för skolungdomar. Om man behöver hyra ett instrument kostar detta 200 kr/termin. För en familj med ett barn blir därmed kostnaden 1000 kr/år. Detta är en kostnad som kan upplevas som för dyr för en del familjer.

Kulturnämnden har som uppdrag att låta alla barn och ungdomar på lika villkor kunna delta i Kulturskolans verksamhet, oavsett etnisk eller social bakgrund. För elever i årskurs 1 finns därför möjlighet att under skoltid gratis pröva på Kulturskolans utbud via det så kallade kulåret. Det innebär att klassläraren ihop med Kulturskolans lärare under 30 veckor främst får möjlighet att testa olika instrument. Det finns även Kulturskolefilialer på åtta skolor i Borås, en satsning för att främja integrationen. Dessa skolor är Sjöbo, Erikslund, Särla, Hestra Midgård, Byttorp, Fjärding, Boda och Ekaräng. Undervisningen är gratis och bekostas av grundskoleförvaltningen och kravet är att eleven går på någon av dessa åtta skolor. När Borås stad nu kommer att införa obligatoriskt skolval för att bland annat främja integrationen bör Kulturskolan istället bli gratis för alla skolungdomar. Det bör inte vara åldern, familjens socioekonomiska status eller val av skola som avgör om ett barn ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans utbud eller inte. En nyanländ tioåring, vars föräldrar gör ett aktivt skolval till t.ex. Kristinebergsskolan, bör ha samma möjlighet att lära sig spela ett instrument som en sjuåring som får delta i kulåret eller en åttaåring som går på Bodaskolan.

Kristdemokraterna föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att Kulturskolan ska göras avgiftsfri. I första steget ska Kulturskolan bli avgiftsfri under ett pröva-på-år så att alla barn/ungdomar får möjlighet att pröva en kurs i Kulturskolans utbud, för att på sikt bli helt avgiftsfri. Kulturskolan är en kommunalt driven verksamhet och Borås stad borde ge möjligheten till alla barn, oavsett familjens ekonomi eller skolval, att få delta i Kulturskolans kursutbud. Precis som utbildning inom skolväsendet är avgiftsfri borde även Kulturskolan och utbildning inom kultur vara detta. Om man i tidig ålder får uppleva allt positivt som kultur kan resultera i är det större sannolikhet för att man även som vuxen uppskattar kulturens utbud. Att t.ex. lära sig spela ett instrument kräver både ansvar, flit och engagemang. Det resulterar i både personlig utveckling och gemenskap. Borås stad borde se till att alla barn får möjlighet att delta i detta, oavsett familjens ekonomiska situation.

Kristdemokraterna Borås

Lisa Berglund

Falco Güldenpfennig