Annons

Hög tid att rusta upp vägnätet

Görs inget nu, kommer vi att få en situation där det blir svårt att nå fram med varor och produkter till butiker, industrier och allmänhet, menar skribenterna.
Debatt • Publicerad 11 november 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sveriges beslutsfattare har under lång tid systematiskt senarelagt infrastrukturbeslut och nedprioriterat underhållsarbetet av framför allt vårt vägnät. Vi har haft en regering som velat omfördela godstransporter från väg till järnväg och planerna för att rusta upp järnvägen är högt satta. Det är bra, men det får inte bli på bekostnad av vägnätet, så att det hamnar i samma situation som dagens slitna järnväg.

I dag transporteras 90 procent av allt gods på lastbil. Det eftersatta underhållet av vägnätet gör att vi i dag är mer sårbara än någonsin och störningar uppkommer lätt på våra större vägar. I våra växande städer är det dessutom svårt för gods- trafik att komma in med varor. Här måste det planeras för ett logistikflöde som fungerar för såväl männi- ska som miljö.

Annons

Härtill kommer att behovet även är stort av underhållsinsatser på vägar och järnvägar i delar av Sverige med jämförelsevis mindre trafikflöden, men med stora exportvärden från svenskt näringsliv, till exempel inom sektorer som verkstads-, skogs-, pappers-, gruv- och stålindustri. Dessa godstransporter börjar eller slutar ofta på vägar och järnvägar där underhållet sedan länge är eftersatt.

Det sårbara transportsystemet är något som oroar 22 procent av befolkningen, enligt en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av mässan Logistik och transport (okt 2018). Sveriges Åkeriföretag gör regelbundet studien ”En vecka utan lastbilar”, vilken bekräftar oron. Studien visar att efter bara några timmar utan tunga lastbilstransporter skulle apoteken få ont om livsviktiga mediciner. Redan efter en dag skulle det börja gapa tomt i butikshyllorna och efter fyra dagar kan det bli problem med leverans av fjärrvärme. Efter sju dagar är vi utan rent dricksvatten eftersom kemikalierna till reningsverken inte kan levereras.

Ska vi få ett robust samhälle, där vi kan lita på att transporterna når fram med sitt livsviktiga innehåll, måste vi tänka till runt logistiken. Vi måste effektivisera transporterna, till exempel vägar och broar för tyngre och längre fordon, och bygga bort vägavsnitt som lätt utsätts för störningar. Dessutom måste vi bli mer toleranta till godstransporter inne i våra städer och istället fokusera på smarta transporter.

Vår infrastruktur är känslig för allvarliga störningar redan i dag. Görs inget nu, kommer vi att få en situation där det blir svårt att nå fram med varor och produkter till butiker, industrier och allmänheten i stort. Det är hög tid att våra beslutsfattare:

* Ser till att Trafikverket med tempo och omgående implementerar den nationella planen för de närmaste tolv årens underhåll av transportsystemet.

* Omprioriterar resurser till investeringar i ny väginfrastruktur för effektivare godstransporter med tyngre och längre fordon.

* Ökar anslaget för att komma ikapp med det eftersatta underhållet av befintlig infrastruktur.

* Inser att även tung godstrafik har en plats i våra städer och planerar för det.

Per Bondemark, ordförande, Näringslivets Transportråd

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

Annons

Göran Arkler, vice vd och branschchef, Transportindustriförbundet

Jan Nilsson, affärsansvarig mässan Logistik och Transport

Annons
Annons
Annons
Annons