Annons

Hög tid att Borås stad sätter skolan främst

Svar till Alliansen i grundskolenämnden och debattartikeln ”Utöka undervisningstiden i skolan”, BT 29/11.
Skola • Publicerad 12 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Visst, det har skett några positiva förändringar i Borås stads skolor. Men precis som artikelförfattarna påpekar sjunker Borås rejält i Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun. Det beror till stor del på att politiken aldrig satt skolan främst. Fokusera istället på att genomföra alla punkter som KAL-gruppen kom fram till och fortsätt att fråga oss lärare om vår vardag.

Att utöka undervisningstiden, som artikelförfattarna föreslår, ska alltså råda bot på sjunkande resultat.

Annons

Det är självklart viktigt att eleverna har lärarledda lektioner, men då ska detta ske med utbildade och behöriga lärare som har relevant kompetens. Om undervisningstiden bara ökar utan andra åtgärder kommer resultaten garanterat att fortsätta sjunka.

Som det ser ut i dag så har vi ett flertal lärare som är sjukskrivna för utmattning och andra stressrelaterade sjukdomar. Många andra är tyvärr också på väg dit. Lärare är inte byråkrater, skolan kan inte drivas som ett företag, och att maximera och effektivisera enligt NPM (New Public Management) kommer att leda till ytterligare utarmning av läraryrket.

Borås har stora svårigheter att rekrytera behöriga och kompetenta lärare, både nyutexaminerade och rutinerade. För att bli en attraktiv arbetsgivare måste det skjutas till avsevärt mycket mer pengar från politikerna. Lönerna är fortfarande skrattretande låga i förhållande till utbildningsnivå samt att det gäller att ge lärare förutsättningar att vara lärare genom att ha en fungerande elevhälsa, ledning och administration. Om undervisningstiden ska utökas i dag så drabbar det lärarnas planering och utvärdering, vilket ökar stressen ännu mer.

Lärare skall planera, genomföra och utvärdera lektioner. Lärare ska tillsammans med andra lärare utveckla sin undervisning och hitta elevernas individuella kunskapsnivå och behov. Lärare ska ha möjlighet att förkovra sig i aktuell forskning och arbeta utefter beprövad erfarenhet. Lärare ska bedöma elevers kunskaper. Lärare ska kunna läsa in sig djupare i relevanta ämnen och ha ett holistiskt synsätt på hela lärandet. Lärare ska ha tid för reflektion och återhämtning.

Att ge lärare mer undervisningstid utan att först uppfylla ovan nämnda områden kommer aldrig att höja resultaten i några undersökningar. Det var tänkt att studiecoacher skulle underlätta för undervisande lärare, tyvärr har det fungerat mindre bra på flera ställen. Där är studiecoacherna schemalagda i undervisning och fungerar egentligen som lärare. Det är beklagligt. Men det finns skolor som har studiecoacher som gör skillnad i elevers och lärares vardag. Lyft fram dessa.

Med detta skrivet är uppmaningen till alla politiker: Sätt skolan främst!

Styrelsen, Lärarförbundet Borås gm Karl Hallerup

Annons
Annons
Annons
Annons