Gräv ner elledningarna

Att gräva ner elledningarna bidrar till att mer jordbruksmark kan användas till att producera ett svenskt och hållbart livsmedel samt att mindre ledningsgator behövs, skriver Mikael Larsson.
Debatt • Publicerad 14 april 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att gräva ner ledningar kan för dagen vara ett dyrare alternativ, men i förläggningen så kan vi använda marken på ett helt annat sätt och producera mera livsmedel och mera skog, argumenterar Mikael Larsson.
Att gräva ner ledningar kan för dagen vara ett dyrare alternativ, men i förläggningen så kan vi använda marken på ett helt annat sätt och producera mera livsmedel och mera skog, argumenterar Mikael Larsson.Foto: CHRISTINE OLSSON

I Sverige både vill och ska vi producera mer livsmedel. Vi vill också ha ett aktivt och starkt skogsbruk. Frågan som kanske många ställer sig är om jordbruket och skogsbruket går att kombinera med att vi behöver nya stamledningar för elnätet i Sverige. Svaret är självklart ja – om man gräver ner ledningarna.

Både i sydöstra Sverige samt genom Halland och Västra Götaland planeras för nya högspänningsledningar för att kunna förflytta och transportera el mellan olika landsdelar i Sverige. På flera håll i landet gör dessa ledningar ett stort intrång i den privata äganderätten då jordbruksmark tas i anspråk och stora ledningsgator genom skogslandskapet behövs samt att skogsbruket där förlorar stora arealer som kan användas till ett aktivt skogsbruk.

Flera organisationer som företräder markägare, såsom LRF och Södra skogsägarna, har engagerat sig i dessa frågor, vilket är mycket positivt. Och det är precis som de säger, man är inte emot att nya ledningar behövs men man vill så långt som möjligt använda marksnål teknik, så att mark inte tas i anspråk för luftledningar. När vi på många håll uppgraderar eller bygger ny infrastruktur såsom bredband så är också samförläggning av annan infrastruktur ett bra sätt för att röra marken så lite som möjligt.

Jag har vid flera tillfällen varit med ute på besök och tittat på dessa luftledningar, som enligt både LRF, Södra men också Centerpartiet bör grävas ner för att ta så lite mark som möjligt i anspråk. Jag har också haft träff med flera representanter från Svenska kraftnät och ställt frågan: Om man gräver ner ledningarna, kan man då odla på jordbruksmarken som blir ovan? Svaret är ja. Om man gräver ner ledningarna, behövs då så stora ledningsgator i skogslandskapet? Svaret är nej.

Att gräva ner ledningarna bidrar till att mer jordbruksmark kan användas till att producera ett svenskt och hållbart livsmedel samt att mindre ledningsgator behövs i skogslandskapet så att mer mark kan användas till att producera mer hållbar skog, som exempelvis kan användas till biobränsle och omställningen.

För Centerpartiet är det viktigt att kunna kombinera nya ledningar med ett aktivt lant- och skogsbruk. Och visst går det. Att gräva ner ledningar kan för dagen vara ett dyrare alternativ, men i förläggningen så kan vi använda marken på ett helt annat sätt och producera mera livsmedel och mera skog.

Runt Stockholm grävs nu en högspänningsledning. Kan man göra det runt Stockholm så bör man kunna göra det genom Småland eller genom Halland och Västra Götaland.

Sverige är också ett innovativt land och nya tekniker kommer hela tiden och bör också användas. Där bör det hela tiden övervägas om att när nya ledningar ska byggas eller renoveras, att dessa då bör grävas ned.

Både Svenska kraftnät, men också Vattenfall, bör hela tiden överväga att gräva ner ledningarna och använda så marksnål teknik som möjligt. Kan vi göra det kan vi också använda jordbruksmarken och skogen på ett mer rationellt sätt. Sverige bör kunna gå före och visa att vi vill, vågar och kan göra detta.

Mikael Larsson (C), riksdagsledamot, Björketorp

Foto: Malin Edberg-Larsson

0730 354092