Debatt

Göteborgsträngsel drabbar boråsare

Debatt ,
Här riskerar det att bli trångt enligt skribenterna.
Foto:BJ÷RN LARSSON ROSVALL / TT
Här riskerar det att bli trångt enligt skribenterna.

Pendlingen mellan Borås och Göteborg är stor och har potential att växa ännu mer, vilket skulle gynna hela regionen, skriver KAK-representanter i denna appell för tillgänglighet även under byggtider.

Trafiksituationen i västra Sverige har förändrats markant under de senaste decennierna. Enligt uppgifter från Trafikverket har pendlingen till och från Göteborg ökat med drygt 180 procent sedan 1970 från 160 000 fordon per dygn, till cirka 450 000 i dagsläget. De allra flesta pendlingsresorna sker med bil, visar en rapport från myndigheten Trafikanalys. Sträckan mellan Borås och Göteborg är mycket hårt belastad, inte minst av den anledningen att järnvägen är dåligt utbyggd. Det kan tyckas märkligt, då det rör sig om två av Sveriges största städer. Men faktum kvarstår att de allra flesta är beroende av bilen, vilket hänsyn måste tas till när framtidens infrastruktur planeras.

Det Västsvenska paketet är en het politisk fråga. Man kan ha olika uppfattningar om dess utformning och finansiering, men att utbyggd infrastruktur i Västsverige är en nödvändighet borde det inte råda några tvivel om. Lika viktigt som satsningar på infrastrukturen är att framkomligheten garanteras under den tid som byggen pågår. Det vore paradoxalt om trängseln i Göteborg ökade samtidigt som trängselskatt införts. Det skulle speciellt drabba dem som är beroende av bilen för pendling exempelvis från Borås. En sådan situation måste undvikas.

KAK har med hjälp av Skop frågat svenska bilister om framkomlighet i samband med vägarbeten. Hela 70 procent av bilisterna anser att myndigheter i mycket eller ganska stor utsträckning tar hänsyn till bilisternas behov av framkomlighet under byggtiden. Men att 30 procent anser att så inte är fallet får naturligtvis ses som problematiskt. Arbetet med god framkomlighet även under byggtiden måste förbättras. Trängseln får inte bli värre än normalt under den byggperiod av Västsvenska paketet som totalt beräknas sträcka sig fram till 2028. Alla trafikslag måste tas i beaktande.

Tyvärr finns det oroande tecken på motsatsen. På Göteborgs stads hemsida finns frågor och svar rörande situationen under byggtiden. Där står att läsa om arbetet i exempelvis centrum:

”Vid byggnationen i Allén kommer omfattande provisorier att utföras för att klara i första hand spårtrafik och gång- och cykeltrafik, men även biltrafik.”

Självklart ska även biltrafiken prioriteras och den får inte nedprioriteras, vilket formuleringen ovan antyder. En modern syn på mobilitet måste bejaka alla trafikslag. Ytterligare detaljuppgifter om huruvida tillgängligheten till affärer och näringsverksamheter kommer att påverkas under byggtiden saknas ännu. Det är viktigt att rörligheten begränsas så lite som möjligt, även i stadskärnan. Stor hänsyn måste tas till trafikanter av alla slag.

Pendlingen mellan Borås och Göteborg är stor och har potential att växa ännu mer, vilket skulle gynna hela regionen. Därför ska rörligheten främjas så längt det är möjligt, även under byggtider. Alla inblandade parter måste bekämpa störningarna i trafiken, oavsett när de uppstår.

Thomas Lindskog

ordförande i KAK västra avdelningen

Anders Ydstedt

ordförande i KAK:s expertråd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.