Debatt

Ge särskilt stöd till elever som inte klarar vanlig klass

Skola Artikeln publicerades

Under 2014 stängde kommunen de sista två specialskolorna som fanns i Borås stad – Funningeskolan och Sjöhagenskolan. Tanken var att verksamheten gällande särskilt stöd framgent skulle ingå i den ordinarie skolverksamheten. Det har dock skett väsentliga händelser sedan dess. Den 28 juni i år meddelade högsta förvaltningsdomstolen att skollagen medger att kommuner inrättar och driver resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Ingen har väl missat att det under våren inkom en mängd förelägganden om viten mot våra skolor från Skolinspektionen, bland annat för extra anpassning och särskilt stöd – till och med flest av alla kategorier. Därmed kan vi nog konstatera att den ordinarie verksamheten inte gjort tillräckligt för att uppfylla behovet för dessa elever.

I nedläggningsprocessen var kritiken också stark från flera håll. Vårdförbundet, en av de deltagande fackorganisationerna, lyfte fram att eleverna på specialskolorna behöver den skolform som Funningen och Sjöhagen kunde leverera – något som även Lärarnas riksförbund medgav att det fanns behov av.

Ibland måste man ge beröm till våra politiska motståndare – vilket i detta fall är grundskolenämndens ordförande, Per Carlsson (S), som tagit tag i frågan på ett bra sätt. Det ligger nu ett förslag om en försöksverksamhet för barn med behov av särskilt stöd på bordet.

Kristdemokraterna stöder detta förslag och kommer att lägga in de medel som krävs i vårt budgetförslag för 2018. Om försöket blir lyckat ser vi med tillförsikt fram emot att lägga ytterligare budgetmedel på denna satsning.

Elever med koncentrations- eller beteendesvårigheter har ofta svårt att fungera i en vanlig klass, där det sociala samspelet blir lidande.

Därför tror och hoppas vi att dessa grupper kommer ge mycket tillbaka i form av bättre undervisning för de elever som verkligen behöver det, samt en bättre arbetsmiljö på de skolor som tidigare haft problem.

Falco Güldenpfennig, Gruppledare Kristdemokraterna

Niklas Arvidsson, Ordförande Kristdemokraterna