Funkofobin måste upphöra

Fortfarande vittnar många personer med funktionsnedsättning om hur de blir utsatta för rädsla, stigmatisering och social isolering, skriver Tiemon Okojevoh (MP).
Foto: Gorm, Kallestad