Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Från ord till handling efter #metoo

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ingen har kunnat undgå kraften i #metoo och alla de upprop från kvinnor i olika branscher som publicerats de senaste månaderna. Vittnesmål om allt från sexistisk jargong och sexuella ofredanden till våldtäkt, berättelser från personer som finns i olika samhällsklasser, skilda branscher och i alla delar av landet. För oss feminister är det inte chockerande, för vi vet att de patriarkala maktstrukturerna finns överallt i samhället, men kraften i systerskapet är kanske starkare än vad någon av oss hade vågat tro för bara några månader sedan. Samtidigt visar en undersökning som SVT Nyheter har beställt, att hela 45 procent av de tillfrågade männen tycker att #metoo är överdrivet. Hur kan det vara möjligt att alla känner en kvinna som blivit utsatt, men så få säger sig känna eller vara en förövare?

Kraften i de otaliga vittnesmål som #metoo satt ljuset på måste vi ta vara på. Det handlar förstås om att hålla samtalet om rätten till sin kropp vid liv runt köksbord, på arbetsplatser, i våra förskolor och skolor. Men det måste också handla om att vidta konkreta åtgärder för förändring. Jag är stolt över att vi i budget för Borås stad 2018 tar viktiga steg på vägen. Några exempel: vi stärker relationsvåldsenheten med kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, vi säkrar stödet till Kvinnojouren och till Utväg, vi permanentar den viktiga verksamheten VIP – studiecirklar för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning kring känslor, sex, samlevnad och rätten till kroppslig integritet. Vi kan dock inte stanna där, jag vill se #metoo leda till en valrörelse där partierna får bekänna färg när det gäller arbetet mot sexualiserat våld och vad de vill göra för ett jämställt Borås.

För Vänsterpartiet är det självklart att ett jämlikt samhälle förutsätter jämställdhet mellan könen. Även om varje individ har ett ansvar för sitt beteende, så måste vi också politiskt fatta beslut som förändrar de skeva och könsbundna maktstrukturerna. Vi måste framför allt komma ifrån synsättet att mäns våld är kvinnors ansvar – det är dags att lägga ansvaret där det hör hemma, hos förövarna. Vi föreslår därför fem konkreta punkter för att följa upp #metoo i Borås stad:

* Utbilda kommunanställda i våldsförebyggande arbete. Redan i år har personal på fritidsgårdar och mötesplatser fått denna viktiga utbildning för att kunna reagera på och hantera situationer där våld kan uppstå. Våld ska i det här sammanhanget förstås som allt från kränkande ord till fysiskt våld.

* Öka medvetenheten om genuspedagogik i förskolan. Redan som små fostras flickor och pojkar att ta olika mycket plats, att tillåtas eller inte att använda våld, att lära sig prata om känslor eller inte. Medveten genuspedagogik låter barnen utvecklas utanför begränsande normer.

* Erbjud feministiskt självförsvar och strukturerade samtal om normer och rätten till sin kropp för elever på högstadiet. Det handlar inte i första hand om att lära sig slå tillbaka, utan om att lära sig sätta värde på sin kropp och säga nej när någon kränker ens kroppsliga integritet. Det handlar i grund och botten om att ta skolans jämställdhets- och demokratiuppdrag på allvar.

* Stärk kvinnofridsarbetet riktat till äldre. Äldre kvinnor som utsätts för relationsvåld är ofta utsatta, både fysiskt och psykiskt, men även ekonomiskt och kan ha svårare än andra att lämna en våldsam relation. På kommunens öppna mötesplatser, liksom i hemtjänsten, behöver vi ha en bättre beredskap och ökad kunskap om våld i nära relation bland äldre och vilken hjälp äldre kvinnor kan få.

* Utveckla samarbetet med Kvinnojouren och med Utväg. Det är här den främsta kompetensen om våld i nära relation finns. Tillsammans med Borås stads egen relationsvåldsenhet ska det finnas beredskap att hjälpa dem som har utsatts för våld, men också hjälp till den som vill lämna ett destruktivt beteende bakom sig. Kompetensen hos Kvinnojouren och Utväg bör tas vara på när kommunen fortbildar sin personal.

Ida Legnemark, ordförande Vänsterpartiet Borås

Läs mer