Framtidens utmaningar är redan här

Som skattebetalare ger Per Persson den borgerliga majoriteten i Borås stad högsta betyg för sparsamhet och god ekonomi, men det stora överskottet i budgeten beror på att man missköter sig på en rad för medborgarna viktiga områden.
Debatt • Publicerad 5 mars 2008

Som skattebetalare är jag mycket nöjd med hur den borgerliga majoriteten i Borås stad förvaltat mina skattepengar. Ett överskott på drygt 400 miljoner kronor för året 2007. Ett fantastiskt bra resultat!

Men vänta nu? Det är något som inte stämmer. Hur kan Borås stad få ett sådant gigantiskt överskott? Det måste bero på att alla satsningar är genomförda och alla invånarna, speciellt de utsatta grupperna som äldre, funktionshindrade, barn och ungdomar får absolut bästa stöd och service och en grundskola av högsta klass. Ja så är det nog och då är det bra med ett stort överskott och det är klokt att avsätta pengar för framtiden.

Men stämmer det att alla får det stöd och service de behöver och är skolan av högsta klass? Jag är inte helt säker på att det förhåller sig på det sättet. Den senaste tiden har Borås Tidning belyst brister i äldrevården, allt för stora barngrupper inom förskolan och brister inom grundskolan. BT har också belyst arbetsmarknadsinsatser som är en viktig verksamhet som är i behov av resurser. Jag skall kort beröra skolan, barnomsorgen, arbetsmarknadsinsatser och äldrevården för där ser jag en av förklaringarna till att den borgerliga majoriteten de senaste åren levererat så stora överskott.

Skolan är ett prioriterat område. Skolminister Lars Björklund vill att skolan skall ställa krav på eleverna. Det skall bli ordning och reda och de skall lära sig, ”vi skall vara bäst i klassen”, säger han. Ingen tycker något annat. Men var är då förutsättningarna för eleverna när den borgerliga majoriteten inte vill ge tillräckliga resurser till grundskolan. Ett exempel på uteblivna satsningar på grundskolan är Sjömarkenskolans lågstadium med c:a 360 barn och med en lärartäthet på 6,02 per 100 elever. Snittet i riket är 8,4! De minsta barnen tar sin lunch redan kl.10.20, bara någon timme efter frukost. Kapprummet räcker inte till alla elever. Kläder får hängas på toaletterna.

I Borås stads egen kvalitetsredovisning för Sjömarkenskolan läsåret 2005-2006 framgår det med stor tydlighet att resultatet av de nationella proven i åk 5 årligen försämrats. I kvalitetsredovisningens sammanfattande analys står följande: ”Enligt Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, SALSA har vi flera år legat betydligt lägre än förväntat. Detta kan tolkas som att resurserna inte räcker till att både tillgodose behoven för elever, som behöver stöd, samtidigt som att alla elever får utvecklas efter sina förutsättningar. Det är rimligt att tro att kommundelens osedvanligt låga lärartäthet får just denna effekt”. Borås stad är en av de städer i vårt land som satsar minst på grundskolan. Vi är alltså sämst i klassen vad det gäller satsningar på grundskolan. Utbildning är ett av de mest fundamentalt viktiga för utveckling av vårt samhälle. Jag tror att de allra flesta förstår att en satsning på grundskolan är oerhört viktigt. Jag kan bara konstatera att den borgerliga majoriteten i Borås har en helt annan uppfattning.

Barnomsorgen i Sandhults kommundel är inget undantag utan har också fått resurserna minskade till ett minimum under de senaste fyra åren. Under samma period har Borås stad levererat gigantiska överskott.

Arbetsmarknadsinsatser är ett helt annat exempel på en viktig verksamhet som uppenbart inte är prioriterad av den borgerliga majoriteten. Verksamheten gjorde ett underskott på 5 miljoner kr för budgetåret 2007. De begär extra medel för årets budget för att täcka underskott, löneökningar m.m. Huvudinriktning för verksamheten är åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med fysiska och socialmedicinska handikapp, flyktingar och en stor grupp långtidsarbetslösa. Som ni säkert förstår, en mycket viktig verksamhet. Några ekonomiska medel vill vår borgerliga majoritet inte tillföra. Konsekvensen blir att några ytterligare anställningar av funktionshindrade inte är aktuella under överskådlig tid trots att de flesta av dessa anställningar sker med ett stadsbidrag på ca 70 % av lönekostnaden. Var finns regeringens uttalade arbetslinje i detta? Min uppfattning är att Borås stad som arbetsgivare skall ta ett stort eller mycket stort ansvar för att ge funktionshindrade medborgare anställning. Jag kan konstatera att denna verksamhet liksom grundskolan och barnomsorgen inte är viktiga områden för den borgerliga majoriteten.

Äldreomsorgen är också en verksamhet som är i behov av ökade resurser. Vi kunde nyligen läsa i BT om en person på ett äldreboende som var invirad i filtar för att rumstemperaturen var låg. En kvinna på 91 år får inte den omsorg som Länsrätten bedömt vara rimlig. Dessa medborgare har sannolikt betalat in betydande summor i skatt till stat och kommun och har rätt till all den vård och omsorg de behöver. Detta är Borås stad år 2008 då ekonomin går på högvarv. Skatteintäktema till stat och kommun är stora, överskott på 400 miljoner kronor och ett eget kapital på över fem miljarder kronor. Detta är för mig helt obegripligt. Kanske beror det på att jag inte spelar på den politiska arenan. Men som skattebetalare vill jag att mina skattepengar används rätt och att mjuka nödvändiga verksamheter, en del lagstadgade, alltid prioriteras före de hårda och tekniska verksamheterna. Jag har en fråga till er styrande politiker i den borgerliga majoriteten. Är det värderingar eller er ovilja som gör att ni inte gett dessa verksamheter de ekonomiska medel som uppenbarligen behövs?

I en debattartikel skriver de borgerliga kommunalråden Ulrik Nilsson (m), Morgan Hjalmarsson (fp) och Karl-Gustav Drotz (kd) om framtidens utmaningar. Mina herrar Nilsson, Hjalmarsson, Drotz och andra styrande i den borgerliga majoriteten, detta är framtidens utmaningar!

Per Persson

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.